Inštitút pre medzinárodnú bezpečnosť a krízové riadenie

Inštitút pre medzinárodnú bezpečnosť a krízové riadenie (ISEMI – International Security and Emergency Management Institute)) ISEMI je  profesionálna platforma bývalých alebo aktívnych policajtov a dôstojníkov národnej bezpečnosti, vojakov, odborníkov v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia z celého sveta s

Zdravotná služba

Záchranná zdravotná služba Záchrannú zdravotnú službu zabezpečujú: a) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, b) poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby a)  Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR (OS ZZS SR) je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR,ktorá vystupuje

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) je dobrovoľné združenie ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je v duchu tradícií samaritánstva a v kontexte medzinárodného samaritánskeho hnutia pomoc všetkým ľuďom v núdzi, bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť.