Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ)

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) je vedeckovýskumný ústav, príspevková organizácia Ministerstva životného prostredia, ktorej poslaním je predovšetkým zabezpečovanie  systematického geologického výskumu a prieskumu územia Slovenskej republiky, predovšetkým geologické mapovanie. Jeho ďalšími úlohami je zabezpečovanie

Kontrolné chemické laboratóriá

Kontrolné chemické laboratóriá

Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany (KCHL CO) Svojou činnosťou a odborným zameraním spadajú Kontrolné chemické laboratóriá  (KCHL) pod Integrovaný záchranný systém. KCHL riešia najmä otázky odborného zabezpečenia ochrany obyvateľstva pre prípady nebezpečných látok s dôrazom na vykonávanie expertnej, výskumnej, rozborovej