Extrémne teploty

Toto sú teploty presahujúce 37 °C, u ktorých hrozí poškodenie zdravia a ohrozenie života kvôli nadmernému zaťaženiu organizmu u niektorých osôb. Ohrozenia zahŕňajú zhoršenie stavu ľudí s kardiovaskulárnym alebo respiračným ochorením, predčasné úmrtia, dehydratáciu a hypertermiu. 

Pôvod hrozby

V dôsledku klimatickej zmeny sa zvyšuje pravdepodobnosť výskytu nepriaznivých meteorologických podmienok v letnom období. Slnečné žiarenie a prirodzený skleníkový efekt podmienený vysokou vlhkosťou atmosféry, sú hlavnými príčinami letných horúčav. 

Následky

 • Ohrozenie ľudských aktivít 
 • Ohrozenie zdravia: dehydratácia, úpal, prehriatie, kŕče, kolaps organizmu, vyvolanie astmy v dôsledku zvýšenej koncentrácie peľov a iných alergénov
 • Škody v pôdohospodárstve 
 • Škody v infraštruktúre 
 • Prerušenie v dodávaní potravín
 • Ohrozenie vodných zdrojov a ovzdušia 
 • Poškodenie vegetácie a poľnohospodárskych plodín
 • Kontaminácia potravín a následne prenos infekčných ochorení
 • Rozsiahle lesné požiare

Ohrozené skupiny 

 • deti do 4 rokov
 • starší ľudia nad 65 rokov
 • ženy – tehotné, dojčiace a ženy s redukčnými diétami
 • dlhodobo chorí – s kardiovaskulárnymi, respiračným alebo mentálnymi ochoreniami
 • ľudia s nadváhou
 • ľudia užívajúci niektoré typy liekov (na odvodnenie, vysoký krvný tlak, nespavosť…)
 • ťažko zdravotne postihnutí ľudia
 • ľudia s určitými profesiami (ťažko fyzicky pracujúci, športovci a podobne)

O extrémnych horúčavách

Meteorologické výstrahy je možne sledovať aj online. Ministerstvo životného prostredia vypracováva Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy a legislatívne opatrenia, ktoré by mali byť aplikované na všetkých úrovniach ekonomického a spoločenského života. Opatrenia zabezpečujú celkové zvýšenie odolnosti krajiny voči netradičným klimatickým javom.

Ponúkame Vám množstvo opatrení v rámci príručky „Ako zdolať riziká zmeny klímy“.

Katalóg možných adaptačných opatrení je tiež jeden z populárnych osvetových nástrojov.

Extrémne teploty