VYSOKÉ TEPLOTY
 
Za extrémne vysoké teploty sa označujú teploty presahujúce 37 °C, u ktorých je pravdepodobnosť poškodenia zdravia a ohrozenia života spôsobeného nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb vysoká (zhoršenie stavu ľudí s kardiovaskulárnym, respiračným ochorením, predčasné úmrtia, dehydratácia, hypertermia).  Extrémne vysoké až tropické teploty so sebou prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až k prípadným úmrtiam osôb chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, termoregulácie a závažné hormonálne ochorenia. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním. Horúčavy môžu u človeka spôsobiť: dehydratáciu, úpal, prehriatie, kŕče, kolaps organizmu. Množstvo peľov ako aj ostatných alergénov, ktorá môžu vyvolať astmu,  je  v extrémnych horúčavách tiež vyššie.
 
Ohrozené skupiny: deti do 4 rokov, starší ľudia nad 65 rokov, ženy – tehotné, dojčiace, s redukčnými diétami, dlhodobo chorí – s kardiovaskulárnymi, respiračným i alebo mentálnymi ochoreniami, ľudia s nadváhou, ľudia užívajúci niektoré typy liekov (na odvodnenie, vysoký krvný tlak, nespavosť…), ťažko zdravotne postihnutí ľudia, ľudia s určitými profesiami (ťažko fyzicky pracujúci, športovci a podobne), ľudia obývajúci podkrovia, sociálne zariadenia, žijúci osamelo.

 

Dôsledky rizika

Extrémne  vysoké teploty predstavujú všeobecné ohrozenie ľudských aktivít, zároveň však spôsobujú veľké škody v pôdohospodárstve, môžu postihnúť dopravnú infraštruktúru a tiež aj prerušenie dodávok potravín. V najbližších desaťročiach bude ľudské zdravie vystavené významným prejavom zmeny klímy, pravdepodobne najmä v podobe zvýšeného počtu tropických dní a častejšiemu výskytu vĺn horúčav, víchric, búrok, extrémnych úhrnov zrážok, povodní alebo sucha. Okrem priameho ohrozenia životov a zdravia počas týchto udalostí hrozí obyvateľom nebezpečenstvo v dôsledku zhoršenia kvality vodných zdrojov, epidemiologického rizika z kontaminácie potravín či výskytu nových vektorov prenosu infekčných ochorení. V dôsledku vysokých teplôt, často spojených so suchom, môžu vznikať rozsiahle lesné požiare, zhoršuje sa kvalita ovzdušia, dochádza k poškodeniu vegetácie, vrátane poľnohospodárskych plodín, a v neposlednom rade môžu mať periódy horúčav závažné dôsledky na zdravie ľudí, najmä starších osôb a ľudí s chorobami obehovej sústavy alebo dýchacieho ústrojenstva.

 

Pôvod hrozby

Nepriaznivá meteorologická situácia spravidla v letnom období, ktorej zvýšenú pravdepodobnosť výskytu spôsobujú dôsledky zmeny klimatických podmienok. Hlavnou príčinou letných horúčav je horúce slnečné žiarenie a prirodzený skleníkový efekt, realizovaný hlavne vysokou vlhkosťou atmosféry, ktorá bráni sálaniu od slnkom rozpálenej zeme rovno do vesmíru.

Čo robiť

  • dodržiavať pitný režim,
  • ľahšie sa stravovať,
  • vhodne sa obliekať,
  • zabezpečiť domovy a pracoviská pred prenikaním priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky napr. žalúziami alebo roletami,
  • vhodne si rozvrhnúť aktivity medzi 12:00 a 16:00 a nezdržiavať sa na priamom slnku,
  • aspoň raz denne sa osviežovať vlažnou sprchou (pozor na príliš studenú vodu),
  • používať ľahké svieže vône,
  • vyberať si pleťové krémy s UV ochranou,
  • nefajčiť,
  • pri cestovaní použiť slnečné okuliare, opaľovacie krémy alebo tieniace fólie lebo prudké slnko spáli nechránenú pokožku už za 20 minút.
 

Najväčšie prípady 

V v prvej polovici augusta 2015 bolo zaregistrované dlhšie obdobie horúčav, vedúce k vyše 240 predčasným úmrtiam. Táto udalosť sa stala najzávažnejšou epizódou na Slovensku minimálne od roku 1996.

 

Zdroj informácie o výskyte hrozby

Meteorologické výstrachy je možne sledovať aj online.

Ministerstvo životného prostredia vypracováva Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy a legislatívne opatrenia, ktoré by sa mali aplikovať na všetkých úrovniach ekonomického a spoločenského života. Opatrenia zabezpečujú celkové zvýšenie odolnosti krajiny voči netradičným klimatickým javom. Katalóg možných adaptačných opatrení je jeden z populárnych osvetových nástrojov.

 

Extrémne teploty