Extrémne teploty
 

Za extrémne vysoké teploty sa označujú teploty presahujúce 37 °C, u ktorých je pravdepodobnosť poškodenia zdravia a ohrozenia života spôsobeného nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb vysoká (zhoršenie stavu ľudí s kardiovaskulárnym, respiračným ochorením, predčasné úmrtia, dehydratácia, hypertermia). 

 

Dôsledky rizika

  • Extrémne  vysoké teploty predstavujú všeobecné ohrozenie ľudských aktivít, zároveň však spôsobujú veľké škody v pôdohospodárstve, môžu postihnúť dopravnú infraštruktúru a tiež aj prerušenie dodávok potravín.
  • Horúčavy môžu u človeka spôsobiť: dehydratáciu, úpal, prehriatie, kŕče, kolaps organizmu. Množstvo peľov ako aj ostatných alergénov, ktorá môžu vyvolať astmu,  je  v extrémnych horúčavách tiež vyššie.
  • Ohrozené skupiny: deti do 4 rokov, starší ľudia nad 65 rokov, ženy – tehotné, dojčiace, s redukčnými diétami, dlhodobo chorí – s kardiovaskulárnymi, respiračným i alebo mentálnymi ochoreniami, ľudia s nadváhou, ľudia užívajúci niektoré typy liekov (na odvodnenie, vysoký krvný tlak, nespavosť…), ťažko zdravotne postihnutí ľudia, ľudia s určitými profesiami (ťažko fyzicky pracujúci, športovci a podobne), ľudia obývajúci podkrovia, sociálne zariadenia, žijúci osamelo.
  • Okrem priameho ohrozenia životov a zdravia počas týchto udalostí hrozí obyvateľom nebezpečenstvo v dôsledku zhoršenia kvality vodných zdrojov, epidemiologického rizika z kontaminácie potravín či výskytu nových vektorov prenosu infekčných ochorení.
  • Môžu vznikať rozsiahle lesné požiare, zhoršuje sa kvalita ovzdušia, dochádza k poškodeniu vegetácie, vrátane poľnohospodárskych plodín.
 

Pôvod hrozby

Nepriaznivá meteorologická situácia spravidla v letnom období, ktorej zvýšenú pravdepodobnosť výskytu spôsobujú dôsledky zmeny klimatických podmienok. Hlavnou príčinou letných horúčav je horúce slnečné žiarenie a prirodzený skleníkový efekt, realizovaný hlavne vysokou vlhkosťou atmosféry, ktorá bráni sálaniu od slnkom rozpálenej zeme rovno do vesmíru.

 
Zdroj informácie o výskyte hrozby

Meteorologické výstrachy je možne sledovať aj online.

Ministerstvo životného prostredia vypracováva Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy a legislatívne opatrenia, ktoré by sa mali aplikovať na všetkých úrovniach ekonomického a spoločenského života. Opatrenia zabezpečujú celkové zvýšenie odolnosti krajiny voči netradičným klimatickým javom. Katalóg možných adaptačných opatrení je jeden z populárnych osvetových nástrojov.

 

 

Extrémne teploty