Lesné a iné požiare v prírode

Sú to náhle a čiastočne alebo úplne neovládané, ohraničené mimoriadne udalosti, ktoré majú nepriaznivý dopad na spoločenské funkcie lesa alebo krajiny. Poškodený môže byť celý lesný ekosystém. Lesné a iné požiare patria k prírodným škodlivým činiteľom.

Vznik požiaru 

Lesné požiare sú prirodzené alebo kontrolované a vytvárané v podstielke a iných biomov buď kvôli nedbanlivosti ľudí alebo aj úmyselne.

Typy šírenia požiaru v lese rozlišujeme na:
a) podzemný
b) pozemný – povrchový
c) korunový
d) požiar lesnej kalamity

Na svahu sa oheň šíri rýchlo, pretože horúci vzduch priľahlý k svahu má tendenciu prúdiť silno a preto sa plamene pohybujú intenzívnejšie. Ak oheň začne stúpať, je menšia pravdepodobnosť jeho šírenia smerom nadol.

Lesný požiar vzniká keď sa nedodržujú  protipožiarne opatrenia alebo keď niekto podcenení požiarne nebezpečenstvo pri manipulácii s otvoreným  ohňom –  kladenie ohňa, fajčenie, vypaľovanie porastov a lístia, a pod. Medzi prírodné príčiny pre požiare patrí najčastejšie kombinácia suchého počasia a bleskov. Dážď však takéto požiare likviduje bez toho, aby spôsobil väčšie škody. Vysoké atmosférické teploty a nízka vlhkosť poskytujú priaznivé okolnosti pre založenie ohňa.

Občas sa ohne zakladajú na odohnanie divých zvierat, ktoré poškodzujú úrodu alebo napádajú domáci chov zvierat.

Následky

  • Poškodenie fauny a flóry
  • Narúšanie biodiverzity, ekológie a životného prostredia 
  • Narušenie pordukcie dreva a lesnej infraštruktúry (lesné sklady, cesty, stavby a pod.)
  • Zasiahnutie elektrického vedenia vysokého napätia 
  • Poškodenie infraštruktúry ropnej či plynovej dodávky 

Zdroje:
Index požiarneho nebezpečenstva, uverejneného na internetovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu Bratislava.

Požiare v prírode