Radiačná a jadrová havária

Radiačná nehoda (havária) sa deje v dôsledku straty kontroly nad zdrojom ionizujúceho žiarenia kedy unikajú rádioaktívne látky alebo ionizujúce žiarenie do životného prostredia. Môže to spôsobovať škodlivé ožiarenie obyvateľov na nižšej úrovni alebo aj na vyššej, čo  vyžaduje zavedenie opatrení na ochranu verejného zdravia.

Jadrová havária je strata kontroly nad jadrovým reaktorom, pri čom vtedy unikajú rádioaktívne látky alebo ionizujúce žiarenie do životného prostredia a vyžaduje opatrenia na ochranu obyvateľstva.

Vznik rizika

Môže pochádzať z výroby, prepravy a skladovania rádioaktívnych látok, z jadrovej havárie alebo dokonca z teroristického činu, z pádu satelitu, poruchy jadrovej elektrárne a tiež z nezodpovedného skladovania jadrového odpadu a zbraní 

Čo je rádioaktivita?

Rádioaktivita je schopnosť jadier atómov meniť sa na jadrá iných atómov a vysielať pritom žiarenie alfa, beta, gama a neutrónové žiarenie.

  • Žiarenie alfa – prúd kladne nabitých jadier hélia, ktoré sa pohybujú rýchlosťou 20 000 km/s-1. Preniká vrstvou vzduchu hrubou niekoľko centimetrov alebo tenkými kovovými fóliami.
  • Žiarenie beta – prúd elektrónov, ktoré letia rýchlosťou 280 000 km/s-1. Je asi 100- krát prenikavejšie ako žiarenie alfa. Vyžarované elektróny vznikajú v jadre atómov rozpadom neutrónov.
  • Žiarenie gama – elektromagnetické vlnenie, podobne ako viditeľné svetlo, ale má kratšiu vlnovú dĺžku (10-11 až 10-13 m). Je najprenikavejšou časťou jadrového žiarenia. Tvorí ho prúd fotónov (častíc bez náboja), ktoré sa pohybujú približne rýchlosťou svetla.
  • Neutrónové žiarenie – tok neutrónov so schopnosťou prenikať cez rôzne materiály. Udáva sa počtom rozpadov za časovú jednotku. Jednotkou aktivity je jeden becquerel [Bq].

Následky

  • Straty (mŕtve zvieratá, kazenie sa potravín, znečistenie vodných zdrojov a pod.)
  • Kontaminácia životného prostredia
  • Poškodenie ľudského organizmu
  • Obarenie kože – koža sčervenie, vytvoria sa pľuzgiere a vredy, môže pri tom vzniknúť aj rakovina kože.
Radiačná havária