„APO 2017“ – aktívne protipovodňové opatrenia

Dňa 20.6.2017 sa na brehu rieky Myjavy v meste Šaštín-Stráže uskutočnilo súčinnostné taktické cvičenie záchranných zložiek IZS s názvom APO 2017. Predmetom cvičenia bolo preverenie pripravenosti cvičiacich na výkon aktívnych protipovodňových opatrení.  Cvičenia sa zúčastnili jednotky HaZZ Senica a Kúty, trinásť jednotiek DHZ miest a obcí okresu Senica a záchranná čata Spoločnej jednotky CO pre potrebu územia okresov Senica a Skalica zriadená pri SČK ÚS Senica. Celkom takmer 100 cvičiacich. Na jeho zorganizovaní sa spolupodieľali odbor krízového riadenia Okresného úradu Senica a Okresné riaditeľstvo HaZZ Senica za výdatnej pomoci Mesta Šaštín-Stráže. Boli zapojené aj krízové štáby okresného úradu a mesta.

Hlavnou úlohou cvičiacich jednotiek bolo vytvorenie protipovodňovej zábrany na rieke Myjava v katastri mesta Šaštín-Stráže a zabráneniu vyliatia rieky do obytnej časti mesta a tým zamedzenie zaplavenia obytných budov v danom území. Jednotky DHZ na túto činnosť použili povodňové bariéry z vozíkov APO, ktoré majú v užívaní. Pri tejto činnosti sa zároveň precvičila spolupráca jednotky HaZZ s jednotkami DHZO,  Spoločnou jednotkou CO, PZ SR a krízovými štábmi okresného úradu a mesta. Ďalej boli precvičované nasledovné činnosti:

  1. Povolávanie síl a prostriedkov k výkonu aktívnych protipovodňových opatrení.
  2. Koordinácia nasadených síl veliteľom zásahu.
  3. Vybudovanie protipovodňovej bariéry využitím technických prostriedkov z protipovodňových vozíkov.
  4. Vybudovanie protipovodňovej bariéry z vriec s pieskom.
  5. Vybudovanie logistickej základne pre zasahujúce jednotky, vrátane zdravotnej služby.

Prvé tri činnosti plnili hasičské jednotky a posledné dve členovia Spoločnej jednotky CO.

Samotné cvičenie začalo telefonátom primátora mesta na linku 112, kde primátor operátora informoval o vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity v meste a požiadal o zabezpečenie pomoci pri hrozbe preliatia toku Myjavy cez hrádzu v obytnej oblasti mesta. Následne operátor linky 112 „vyslal“ jednotku HaZZ Kúty na miesto vyžiadania pomoci, odkiaľ si veliteľ zásahu po vykonaní prvotného prieskumu povolal posilové jednotky DHZ a jednotku CO. Postupne dorazili všetky povolané jednotky a začali so svojou činnosťou. Dôraz bol kladený na použitie protipovodňového vozíka, ktorého súčasťou sú protipovodňové bariéry (rozmer jednej bariéry je 70 cm na výšku a 10 m na dĺžku,  s objemom 5000 litrov; zostava troch bariér na sebe je schopná zastaviť vodu do výšky 105 cm). Protipovodňové bariéry boli proti pohybu zabezpečené vrecami s pieskom, ktoré pripravila Spoločná jednotka CO a boli rozvážané k použitiu švorkolkou a šesťkolkou HaZZ. Vrecia s pieskom nakoniec vo väčšine skončili pre potreby DHZ, nakoľko na mnohých miestach nimi vyrovnávali aj terén pod protipovodňovými zábranami. Vzhľadom k tomu, že bolo veľmi horúco, zdravotník zo Spoločnej jednotky CO vykonával pri zasahujúcich jednotkách dohľad a zabezpečoval pitný režim.

Autor: Mgr. Igor Janšák, Vedúci OKR OU Senica, Foto : Adam Húšek

„APO 2017“ – aktívne protipovodňové opatrenia