Cvičenie CO „SENNÍK 2019“- likvidácia požiaru

Taktické cvičenie „SENNÍK 2019“ prebehlo 26. apríla 2019 v obci Sobotište za účasti jednotky HaZZ a 9 jednotiek DHZ okresu Senica. Námetom cvičenia bola likvidácia požiaru veľkokapacitného senníka s využitím diaľkovej dopravy vody.

Vzhľadom na nedostatok vody k haseniu v blízkosti senníka bolo potrebné zabezpečiť zásobovanie vodou k haseniu diaľkovou dopravou. Bolo zriadené čerpacie stanovište prostredníctvom čerpacieho zariadenia Varisco z rieky Teplica. Čerpacie stanovište sa nachádzalo cca 1550 m od miesta udalosti. Prvý úsek hadicového vedenia mal asi tristo metrov, kde sa naň pripojila prvá jednotka DHZ – tá prečerpávala hasiacu látku ďalej pomocou prenosnej motorovej striekačky vo vozidle Iveco Daily. Postupne sa napájali ďalšie jednotky DHZ s obdobnou technikou, ktoré vytvorili prečerpávacie stanovištia.

Celkovo bolo nakoniec vytvorených 6 stanovíšť oproti plánovaným 5, nakoľko jedno prečerpávacie stanovište sa pridalo na prvom najdlhšom úseku, pred začiatkom stúpania. Z posledného prečerpávacieho stanovišťa sa zásobovali jednotky určené k likvidácii samotného požiaru. Pri diaľkovej doprave vody sa muselo prekonať 141 m prevýšenie. Členovia Spoločnej jednotky CO sa podieľali na činnosti čerpacieho stanovišťa a hlavne na vytvorení prvého najdlhšieho úseku hadicového vedenia v spolupráci s jednotkou HaZZ Senica. Cvičenie predstavovalo ďalší stupienok pri príprave Spoločnej jednotky CO na výkon záchranných prác.

Autor: Mgr. Igor Janšák, Vedúci OKR OU Senica

Cvičenie CO „SENNÍK 2019“ – likvidácia popžiaru