Poznáme humanitárne organizácie?

  • Poskytujú humanitárnu a prvú pomoc,
  • Školia dobrovoľníkov
  • Disponujú s komunikáčnými nástrojmi riadenia krízovej
  • Ovládajú procesov riadenia tímov počas obnovy postihnutého územia
  • Organizácia poskytuje independent living services
  • Ako vplýva klimatická zmena na humanitárne krízy?
  • Je dôležitá osveta pri práci humanitárneho aktivistu
  • Poznáme problematiku humanitárnych pracovníkov a prípravy záchranných akcií.

O tom ako sa stáť profesionálnym humanitárnym pracovníkom nám prezradí pani Renáta Penazzi z Asociácie samaritánov Slovenskej republiky.

 

Ako sa zúčastniť medzinárodným humanitárnym akciám