Riadenie povodní

Na zlepšenie pripravenosti na povodňové riziká je potrebné poznať preventívne riešenia a mať kvalitné údaje o počasí, zrážkach, topografii, riečnych a hydrologických režimoch a ľudských činnostiach. Tieto informácie sú potrebné na vytvorenie modelov povrchového odtoku a výsledných riečnych tokov.

Na prevenciu povodní treba investovať protipovodňových zábran, meracích staníc a analýz povodňových a zrážkových aktivít. Priestorové plánovanie miest a obcí predstavuje možnosť, ako napomôcť preventívnym opatreniam, a to najmä prostredníctvom označovania konkrétnych ohrozených zón erózií, horských tokov, masového odlesňovania alebo stavebných činností. Tu nájdete viac informácií – 

Smernica o povodniach.

 

Riadenie povodní