280.000 dávok vakcíny Astra Zeneca do Rwandy

280.000 dávok vakcíny Astra Zeneca boli zaslané do Rwandy dňa 8. októbra 2021. Vakcíny budú slúžiť na podporu boja tejto africkej krajiny proti pandémii COVID-19. Dodávka vakcín bola koordinovaná prostredníctvom Mechanizmu civilnej ochrany Európskej Únie (EUCPM) na základe požiadavky Rwandy o

Pomoc pre utečencov v Litve 

Pomoc pre utečencov v Litve 

Ministerstvo vnútra SR poskytlo materiálnu humanitárnu pomoc na zabezpečenie núdzového ubytovania a núdzového zásobovania pre utečencov na litovsko-bieloruskej hranici.  Prvá etapa pomoci bola realizovaná prostredníctvom systému Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie EÚ (ERCC/DG ECHO). Ministerstvo vnútra Litvy požiadalo

Občianska spoločnosť a krízové riadenie

Občianska spoločnosť a krízové riadenie Tretí sektor, konkrétne mimovládne neziskové organizácie (MNO), sú v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia významným a relatívne ľahko využiteľným prvkom, ktorý však často v systéme štátom organizovanej asistencie stojí na okraji. V rámci implementácie projektu „Sieťovanie aktérov za účelom

Ako predísť a zabrániť vzniku škôd na majetku ?

Ako predísť a zabrániť vzniku škôd na majetku ?

Prevencia zosuvov a povodní.  Ako zabrániť vzniku škôd na majetku ? Prírodné faktory ako klimatické zmeny, ktoré so sebou prinášajú striedanie období sucha s obdobiami výrazne bohatými na zrážky, navyše často koncentrovanými na malom území, spolu s antropogénnou činnosťou vytvárajú

Slovenská solidarita pre Libanon v boji proti pandémii COVID-19

Slovenská solidarita pre Libanon v boji proti pandémii COVID-19

Slovenská solidarita pre Libanon v boji proti pandémii COVID-19 Dve tony zdravotníckeho materiálu vo forme rúšok a respirátorov odovzdala počas oficiálnej návštevy v Libanone, 18. až 20. mája 2021, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková. ,,Libanon je jednou z

Slovensko poskytlo humanitárnu pomoc krajinám západného Balkánu

Slovensko poskytlo humanitárnu pomoc krajinám západného Balkánu

Slovensko poskytlo humanitárnu pomoc krajinám západného Balkánu V súvislosti so šírením pandémie nového koronavírusu požiadali Slovenskú republiku niektoré krajiny západného Balkánu o materiálnu humanitárnu pomoc. O poskytnutie pomoci žiadali jednotlivé krajiny bilaterálne alebo prostredníctvom krízových koordinačných centier EÚ a NATO.

Krízové riadenie a COVID-19 v Košiciach

Krízové riadenie a COVID-19 v Košiciach

Stanovený okruh činností pri pandémii koronavírusu COVID-19: 1. Repatriácie slovenských občanov zo zahraničia Okresné úrady Košice, Rožňava a Košice – okolie zabezpečovali prostredníctvom vlastných koordinátorov činnosť 3 karanténnych zariadení (centier) zriadených v priestoroch stredoškolských internátov v Košiciach a  Rožňave a