Materiálna humanitárna pomoc imigrantov v Litve 

Materiálna humanitárna pomoc imigrantov v Litve 

Ministerstvo vnútra SR poskytlo materiálnu humanitárnu pomoc na zabezpečenie núdzového ubytovania a núdzového zásobovania pre migrantov na litovsko-bieloruskej hranici.  Prvá etapa pomoci bola realizovaná prostredníctvom systému Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie EÚ (ERCC/DG ECHO). Ministerstvo vnútra Litvy požiadalo

Slovenská solidarita pre Libanon v boji proti pandémii COVID-19

Slovenská solidarita pre Libanon v boji proti pandémii COVID-19

Slovenská solidarita pre Libanon v boji proti pandémii COVID-19 Dve tony zdravotníckeho materiálu vo forme rúšok a respirátorov odovzdala počas oficiálnej návštevy v Libanone, 18. až 20. mája 2021, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková. ,,Libanon je jednou z

Slovensko poskytlo humanitárnu pomoc krajinám západného Balkánu

Slovensko poskytlo humanitárnu pomoc krajinám západného Balkánu

Slovensko poskytlo humanitárnu pomoc krajinám západného Balkánu V súvislosti so šírením pandémie nového koronavírusu požiadali Slovenskú republiku niektoré krajiny západného Balkánu o materiálnu humanitárnu pomoc. O poskytnutie pomoci žiadali jednotlivé krajiny bilaterálne alebo prostredníctvom krízových koordinačných centier EÚ a NATO.

Krízové riadenie a COVID-19 v Košiciach

Krízové riadenie a COVID-19 v Košiciach

Stanovený okruh činností pri pandémii koronavírusu COVID-19: 1. Repatriácie slovenských občanov zo zahraničia Okresné úrady Košice, Rožňava a Košice – okolie zabezpečovali prostredníctvom vlastných koordinátorov činnosť 3 karanténnych zariadení (centier) zriadených v priestoroch stredoškolských internátov v Košiciach a  Rožňave a

Veda pre bezpečnosť

Veda pre bezpečnosť

Veda pre bezpečnosť Simulačné softvéry pre riadenie procesov prípravy pre potenciálne mimoriadne udalosti, laserové technológie pre detekciu a kvantifikovanie nebezpečných chemických látok, či počítačové riešenia pre monitoring a registráciu havarijných udalosti v priemyselných ohrozovateľoch alebo v strategickej infraštruktúre sú aktívnou