Čo sú mäkké ciele?

Čo sú mäkké ciele?

Čo sú mäkké ciele? Mäkké ciele predstavujú miesta s výšším výskytom ľudí a k tomu neadekvátne nízkou ochranou. Môžeme si pod nimi predstaviť školy, nemocnice, trhoviská, nákupné centra, atď. Sú presným opakom tzv. tvrdých cieľov ako napr. banky, väznice, súdy

Kto pomáha obetiam pri katastrofách?

Kto pomáha obetiam pri katastrofách?

Psychická prvá pomoc a krízová intervencia Ako sa poskytuje posttraumatická podpora? Psychická prvá pomoc a krízová intervencia sú kľúčové služby pri prinavrátení zasiahnutých pocit kontroly nad situáciou. Ste po ťažkej havárií? Máte z toho traumu? Potrebujete krízovú intervenciu. Ako sa

Veda a pandémia

Veda a pandémia

Veda a pandémia Ako veda pomohla zvládnuť pandemickú situáciu v rómskych osadách? Zber dát spolu s terénnymi pracovníkmi pomáha identifikovať rizikové miesta zraniteľných skupín. Online geo-lokalizovaná databáza zraniteľných skupín je unikátnym slovenským produktom a zároveň jedinečným smart riešením na ochranu

Klimatická zmena a migrácia

Klimatická zmena a migrácia

Klimatická zmena a migrácia Aký dopad má klimatická zmena na migráciu? Klimatické zmeny a riziká súvisiace s počasím tiež vyhnali mnohých ľudí z ich domovov, najmä v Mozambiku, na Filipínach, v Číne, Indii a Spojených štátoch. O tom ako zmena

Kto je letecký záchranár?

Kto je letecký záchranár?

Chceli by ste pomáhať ľudom v núdzi leteckou záchrankou? Čo je to letecká záchranná služba? Chcete zachraňovať životy s vrtuľníkom? Aké sú štandardy vrtuľníkovej záchrannej služby? O tom ako sa stať záchranárom nám prezradí  pani MUDr. Križakovičová, riaditeľka ATE AIR

Čo je odolnosť vôči katastrofám a krízovým javom?

Čo je odolnosť vôči katastrofám a krízovým javom?

Odolnosť vs zraniteľnosť voči riziku mimoriadnych udalostí? Volám sa Simona, Som mladá vedkyňa. Môj výskum sa zameriava na klimatickú zmenu, pripravenosť spoločností a civilnej ochrany obyvateľstva voči tsunami, zemetraseniam, zosuvom pôdy, suchu, záplavám. Hodnotím dopady prírodných a technologických nebezpečenstiev na

Dáta, klimatická zmena a odolnosť

Dáta, klimatická zmena a odolnosť

Klimatická zmena a naša odolnosť Vieme prečo hovoríme o klimatickej zmene? Čo predpovedajú vedci? Prečo je dôležitá analýza a zber dát? Kto má riešiť problémy klimatickej zmeny? Čarovné a nečakané zmeny prírody nie sú len rozprávka? Prečo je ochrana občanov