Ako sa zúčastniť medzinárodným humanitárnym akciám

Ako sa zúčastniť medzinárodným humanitárnym akciám

Poznáme humanitárne organizácie? Poskytujú humanitárnu a prvú pomoc, Školia dobrovoľníkov Disponujú s komunikáčnými nástrojmi riadenia krízovej Ovládajú procesov riadenia tímov počas obnovy postihnutého územia Organizácia poskytuje independent living services Ako vplýva klimatická zmena na humanitárne krízy? Je dôležitá osveta pri

Vieme, aká je čistota ovzdušia?

Vieme, aká je čistota ovzdušia?

Vieme, aká je čistota ovzdušia? Čo znamená monitorovanie ovzdušia? Môže nekvalitné ovzdušie ohroziť naše zdravie a životy? Sú ľudia informovaní o čistote ovdzušia? Čisté ovzdušia je súčasťou priaznivého a zdravého životné prostredie, pričom za dobrú kvalitu ovzdušia je považovaná úroveň

Kto pomáha obetiam pri katastrofách?

Kto pomáha obetiam pri katastrofách?

Psychická prvá pomoc a krízová intervencia Ako sa poskytuje posttraumatická podpora? Psychická prvá pomoc a krízová intervencia sú kľúčové služby pri prinavrátení zasiahnutých pocit kontroly nad situáciou. Ste po ťažkej havárií? Máte z toho traumu? Potrebujete krízovú intervenciu. Ako sa

Veda a pandémia

Veda a pandémia

Veda a pandémia Ako veda pomohla zvládnuť pandemickú situáciu v rómskych osadách? Zber dát spolu s terénnymi pracovníkmi pomáha identifikovať rizikové miesta zraniteľných skupín. Online geo-lokalizovaná databáza zraniteľných skupín je unikátnym slovenským produktom a zároveň jedinečným smart riešením na ochranu

História a predpovede počasia

História a predpovede počasia

Historické dáta pre včasné varovanie Poznáte výraz veda občanov? Vieme predpovedať podľa historických udalostí povodne alebo hurikány? Ako každý z nás vníma klimatickú zmenu? Viac sa dozviete v rozhovore s p. Mikulášom Černotom z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Dáta, klimatická zmena a odolnosť

Dáta, klimatická zmena a odolnosť

Klimatická zmena a naša odolnosť Vieme prečo hovoríme o klimatickej zmene? Čo predpovedajú vedci? Prečo je dôležitá analýza a zber dát? Kto má riešiť problémy klimatickej zmeny? Čarovné a nečakané zmeny prírody nie sú len rozprávka? Prečo je ochrana občanov

Klimatická zmena a migrácia

Klimatická zmena a migrácia

Klimatická zmena a migrácia Aký dopad má klimatická zmena na migráciu? Klimatické zmeny a riziká súvisiace s počasím tiež vyhnali mnohých ľudí z ich domovov, najmä v Mozambiku, na Filipínach, v Číne, Indii a Spojených štátoch. O tom ako zmena

Prečo makadamové oriešky?

Prečo makadamové oriešky?

Káva, oriešky a zmena podnebia Poznáte opatrenia na zmierňovania dôsledkov klimatickej zmeny? Čo s tým majú spoločné makadamové oriešky a káva Arabika? Viac sa dozviete v rozhovore s p. Mikulášom Černotom z Ekonickej univerzity v Bratislave.