Klimatická zmena a naša odolnosť

  • Vieme prečo hovoríme o klimatickej zmene?
  • Čo predpovedajú vedci?
  • Prečo je dôležitá analýza a zber dát?
  • Kto má riešiť problémy klimatickej zmeny?
  • Čarovné a nečakané zmeny prírody nie sú len rozprávka?
  • Prečo je ochrana občanov aj občanmi dôležitá pre budúcnosť nášho okolia?

Dozviete sa z rozhovoru s pánom Mikulášom Černotom z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Dáta, klimatická zmena a odolnosť