Smart nástroj na komunikáciu pandemických rizík

Smart nástroj na komunikáciu pandemických rizík

Smart nástroj podporuje komunikáciu pandemických rizík so zraniteľnými skupinami Online geo-lokalizovaná databáza zraniteľných skupín je unikátnym slovenským produktom a zároveň jedinečným smart riešením na ochranu zraniteľných skupín v celoeurópskom kontexte. Riešenie spustila organizácia Zdravé regióny, ktorú zriadilo  Ministerstvo zdravotníctva  v spolupráci