Ako analyzovať riziká hrozieb? Zámerom je sumarizácia hrozieb, ich analýza, ohodnotenie a zoradenie podľa významnosti, čím sa vytvoria predpoklady pre účinné ošetrenie rizík a to prostredníctvom posúdenia rizík pre územie SR. Riziká sú rozdelené podľa ich významu. Stanovujú sa hrozby, pre ktoré

Prečo R-plán Primárnym cieľom projektu je sieťovanie aktérov civilnej ochrany pre aplikáciu aktualizovaného a harmonizovaného prístupu hodnotenia rizík v troch slovenských a troch českých regiónoch. Aktivity spočívajú v troch základných oblastiach. (1)Prvou je príprava nástrojov a metód. Predovšetkým metodika pre hodnotenie rizík na