Pomoc pre utečencov v Litve 

Pomoc pre utečencov v Litve 

Ministerstvo vnútra SR poskytlo materiálnu humanitárnu pomoc na zabezpečenie núdzového ubytovania a núdzového zásobovania pre utečencov na litovsko-bieloruskej hranici.  Prvá etapa pomoci bola realizovaná prostredníctvom systému Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie EÚ (ERCC/DG ECHO). Ministerstvo vnútra Litvy požiadalo

Systém 112

Systém 112

Pri volaní na číslo tiesňového volania 112 treba dodržať správny postup, aby operátor koordinačného strediska IZS vedel bez omeškania zabezpečiť  pomoc vyslaním záchranných zložiek. Po spojení Vám operátor bude klásť otázky. Čo sa stalo ?  Kde sa to stalo ? Komu sa

Krízové situácie

Krízové situácie

Krízové situácie Krízové situácie sa vymedzujú týmito spoločnými znakmi: 1) odstupňovaním jednotlivých stavov (ak do toho rátame aj vojnový stav) z hľadiska  spoločenskej a politickej závažnosti, čo sa odráža aj prijímanými a vykonávanými opatreniami pri príprave a riešení týchto stavov, 2) spôsob