Hrozí Vás záplava alebo snehová kalamita v obci?

Hrozí Vás záplava alebo snehová kalamita v obci?

Hrozí vo vašej obci záplava potoku alebo snehová kalamita?   Pripravili sme pre starostov obci metodický manuál vychádzajúci zo skúseností a poznatkov špecialistov. Tu nájdete informáciu ako postupovať podľa zákona a na čo nezabudnúť pri poskytovaní pomoci miestnemu obyvateľstvu v prípade ohrozenia mimoriadnou udalosťou. 

Systém 112

Systém 112

System 112 Pri volaní na číslo tiesňového volania 112 treba dodržať správny postup, aby operátor koordinačného strediska IZS vedel bez omeškania zabezpečiť pomoc vyslaním záchranných zložiek. Po spojení vám operátor vždy kladie otázky, na ktoré by ste sa mali snažiť čo najpresnejšie odpovedať.