Hrozí vo vašej obci záplava potoku alebo snehová kalamita?

 

Pripravili sme pre starostov obci metodický manuál vychádzajúci zo skúseností a poznatkov špecialistov. Tu nájdete informáciu ako postupovať podľa zákona a na čo nezabudnúť pri poskytovaní pomoci miestnemu obyvateľstvu v prípade ohrozenia mimoriadnou udalosťou. 

Hrozí Vás záplava alebo snehová kalamita v obci?