Metodický manuál vychádzajúci zo skúseností  a  poznatkov  starostov obcí ako pomôcť obyvateľstvu  v prípade ohrozenia mimoriadnou udalosťou. Vypracované postupy metodika starostu obce a Krízového štábu obce (KŠ)

Postupy metodika starostu obce a KŠ