Pozor zosuvy – čo robiť

Pozor zosuvy – čo robiť

Pozor zosuvy – čo robiť Zachovajte pokoj. Varujte susedov a pomôžte zdravotne postihnutým, deťom a starším ľuďom. Dodržiavajte pokyny orgánov štátnej správy a samosprávy a záchranných zložiek, najmä tie, ktoré sa týkajú evakuácie osôb a hospodárskych zvierat. Počúvajte rádio, ale

Čo robiť v prípade, že nastane blackout?

Čo robiť v prípade, že nastane blackout?

Čo robiť v prípade, že nastane blackout? Odstavte všetky elektrické spotrebiče a zariadenia od siete (s výnimkou rádioprijímača za účelom zistenia obnovenia dodávky elektrickej energie), aby pri obnove dodávky nedošlo k opätovnému výpadku z dôvodu preťaženia siete. Je dôležité šetriť

Ak Vás prekvapí lavína

Ak Vás prekvapí lavína

Čo robiť ak prekvapí lavína? Varovné znaky lavínového nebezpečenstva si treba všímať a počúvať. Medzi nimi sú samovoľné zosuvy snehu (čerstvé lavíny), trhliny na snehovej pokrývke, praskanie v snehovej pokrývke, veľké množstvo nového alebo naviateho snehu, rýchle a výrazné oteplenie,

Čo robiť pri prerušení dodávky vody?

Čo robiť pri prerušení dodávky vody?

Prerušenie dodávky pitnej vody Čo robiť Prerušenie dodávok pitnej vody je riešené náhradným zásobovaním. Ak nebude možné zabezpečiť náhradné zásobovanie, budú dodávky pitnej vody riešené v systéme núdzového zásobovania pitnou vodou. Vždy treba hlásiť poruchy, ak ste neboli oficiálnou cestou

Čo robiť pri zemetrasení

Čo robiť pri zemetrasení

Čo robiť ak nástané zemetrasenie Pred zemetrasením je dôležité pripraviť si tranzistorové rádio, baterku a lekárničku, naučiť sa základy prvej pomoci, poznať hlavné uzávery elektriny a plynu, neukladať na police a skrine ťažšie predmety, ťažší nábytok oprieť o steny, dohodnúť

Čo robiť keď príde búrka

Čo robiť keď príde búrka

Čo robiť pri búrke? Na túru chodievajte v skupine najmenej troch osôb. Ak by sa stal úraz jednému z vás, druhý poskytuje pomoc priamo na mieste a tretí vyhľadá pomoc v okolí. Snažte sa opustiť voľné priestranstvo (lúku, pole, vodnú

Ako postupovať pri úniku nebezpečných látok

Ako postupovať pri úniku nebezpečných látok

Ako postupovať pri úniku nebezpečných chemických látok? urýchlene opustite ohrozené miesto (proti smeru vetra); čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (ak je dostupný úkryt, tak v ňom); uzatvorte a utesnite okná, dvere a ďalšie otvory (vytvorte izolovaný uzavretý priestor);

Ako postupovať pri úniku nebezpečnej biologickej látky

Ako postupovať pri úniku nebezpečnej biologickej látky

Ako postupovať pri úniku nebezpečnej biologickej látky chráňte sa pred preniknutím alebo zanesením nákazy do organizmu; dôsledne dodržiavajte karanténne hygienické, protiepidemické a protiepizootické opatrenia; sledujte informácie o situácii poskytované štátnou správou a miestnou samosprávou ; nepoužívajte vodu z neznámych zdrojov;