Čo robiť ak nástané zemetrasenie

 • Pred zemetrasením je dôležité pripraviť si tranzistorové rádio, baterku a lekárničku, naučiť sa základy prvej pomoci, poznať hlavné uzávery elektriny a plynu, neukladať na police a skrine ťažšie predmety, ťažší nábytok oprieť o steny, dohodnúť si spôsob kontaktu s členmi rodiny, príbuznými, na pracoviskách a školách počas zemetrasenia.
 • Ak ste počas zemetrasenia v budove, zostaňte vo vnútri. Pri pobyte mimo budovy, zostaňte vonku.  Najviac zranení býva pri panickom úteku z domov alebo do úkrytov. Dôležité je poskytnúť pomoc deťom, susedom, starším osobám, invalidom, chorým a zraneným. Ideálne je postaviť sa k opornému múru alebo pod konštrukciu dverí, nie k oknu. Vhodné je tiež ukryť sa pod stôl a v továrňach pod najbližší odolný predmet. Nebezpečné zóny budov sú výťahy a schodištia.
 • Je dôležité držať sa čo najďalej od elektrického vedenia, stromov, pomníkov, nezostávať v úzkych uliciach. V nevyhnutných prípadoch hľadajte ochranu pod najbližšou bránou pod portálom.
 • Nepoužívajte otvorený oheň, aby nespôsobil výbuch plynu a následne požiar.
 • Ak ste v dopravnom prostriedku, okamžite zastavte na otvorenom priestranstve a nevystupujte počas trvania otrasov. Ak ste vo vnútri budovy, dávajte pozor na padajúce predmety. Vzdiaľte sa od okien a iných sklených predmetov. Nepokúšajte sa vybehnúť von z budovy.
 • Po zemetrasení sa nezdržiavajte v aute, ani v opustenej budove, lebo statika môže byť narušená.
 • Nazabúdajte poskynúť prvú pomoc sebe i iným zraneným, starším alebo chorým osobám, deťom a invalidom.
 • Dôležité je dodržiavať zásady zvýšenej hygieny, aby sa zabránilo rozširovaniu nákazlivých chorôb.
 • Nezdržiavajte sa pod hrádzami vodných nádrží, v údoliach a okolí potokov a riek.
 • Skontrolujte rozvody plynu, vody a elektriny.
 • Skúste použivať bezpečný zdroj pitnej vody; ak si nie ste istí, či studňa alebo vodné potrubie nebolo poškodené.
 • Ako núdzové ubytovanie môžete používať stan alebo jednoduchý prístrešok s ľahkou konštrukciou.
 • Na evakuáciu alebo pomoc príbuzným nepoužívajte vlastné auto,  komunikácie uvoľnite pre dopravné prostriedky záchranárov, hasičov, zdravotníkov a ostatných účastníkov záchranných a likvidačných prác.
 • Pátranie po majetku v troskách je potrebné robiť len v pritomnosti záchranárov.
 • Pri evakuácii alebo premiestnení do iného objektu je potrebné so sebou vziať si pitnú vodu, potraviny, lieky, baterku, tranzistorový prijímač, dôležité dokumenty a vhodný odev.
Čo robiť pri zemetrasení