Postupy metodika starostu obce a KŠ

Postupy metodika starostu obce a KŠ

Metodický manuál vychádzajúci zo skúseností  a  poznatkov  starostov obcí ako pomôcť obyvateľstvu  v prípade ohrozenia mimoriadnou udalosťou. Vypracované postupy metodika starostu obce a Krízového štábu obce (KŠ)

Úvod do geografických informačných systémov

Úvod do geografických informačných systémov Dňa 21. júna 2021 sa uskutočnil úvodný workshop do geografických informačných systémov, ktorého cieľom bolo informovať aktérov civilnej ochrany, vrátane širokej aj odbornej verejnosti o základoch geografických informačných systémov. Účastníci workshopu sa dozvedeli čo sú

Adaptácia na zmenu klímy

Pri príležitosti a možnosti integrácie adaptácie na zmenu klímy, v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a Sendaiským rámcom o znižovaní rizika katastrof 2015 – 2030.