Postupy metodika starostu obce a KŠ

Postupy metodika starostu obce a KŠ

Metodický manuál vychádzajúci zo skúseností  a  poznatkov  starostov obcí ako pomôcť obyvateľstvu  v prípade ohrozenia mimoriadnou udalosťou. Vypracované postupy metodika starostu obce a Krízového štábu obce (KŠ)

Adaptácia na zmenu klímy

Pri príležitosti a možnosti integrácie adaptácie na zmenu klímy, v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a Sendaiským rámcom o znižovaní rizika katastrof 2015 – 2030.