Adaptácia na zmenu klímy

Čitateľom chceme ponúknuť prehľadný ale za to komplexný materiál o medzinárodných dohodách ohľadom riadenia rizík a možností adaptácie na zmenu klímy. Materiál poskytuje množstvo informácií aj v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a Sendajským rámcom o znižovaní rizík katastrof (2015 – 2030).

Adaptácia na zmenu klímy