Pri príležitosti a možnosti integrácie adaptácie na zmenu klímy, v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a Sendaiským rámcom o znižovaní rizika katastrof 2015 – 2030.

Adaptácia na zmenu klímy