Adaptácia na zmenu klímy

Čitateľom ponúkame komplexný materiál o medzinárodných dohodách ohľadom riadenia rizík, príležitostí a možností integrácie adaptácie na zmenu klímy.

Materiál poskytuje množstvo informácie aj v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a Sendajským rámcom o znižovaní rizika katastrof 2015 – 2030.

Adaptácia na zmenu klímy