Krízové plánovanie

Krízové plánovanie Krízové plánovanie je o príprave a koordinácii opatrení na zabezpečenie funkčnosti orgánov verejnej moci, hospodárstva, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu a civilnej ochrany obyvateľstva v období krízovej situácie.  Plány preventívnych opatrení sú o včasnom varovaní obyvateľstva. Ide o vytváranie zásob, distribúciu potravín, liekov a energie potrebných pre

Cvičenie CO „DROZD“ – únik rádioaktívnych látok

Cvičenie CO „DROZD“ – únik rádioaktívnych látok

Cvičenie o úniku rádioaktívnych látok V Trnavskom kraji sa v roku 2018 uskutočnilo súčinnostné viacstupňové havarijné cvičenie s názvom „DROZD 2018“. Cvičenia bolo o činnosti orgánov krízového riadenia, základných zložiek integrovaného záchranného systému a vybraných obcí a objektov pri vzniku mimoriadnej

Taktické cvičenie „DOPRAVNÁ NEHODA“

Taktické cvičenie „DOPRAVNÁ NEHODA“

Taktické cvičenie „DOPRAVNÁ NEHODA“ Toto cvičenie sa uskutočnilo na základe havárie autobusu s dvomi osobnými vozidlami s veľkým počtom ranených osôb v katastri obce Vrádište. Zámerom cvičenia bolo: precvičenie organizácie záchranných prác pri likvidácii následkov dopravnej nehody vyslobodzovanie osôb z havarovaného autobusu a čerpacej

Cvičenie na letisku v Senici

Cvičenie na letisku v Senici

Žiaden chaos: cvičenie na letisku v Senici Cvičenie na letisku v Senici sa zaoberalo záchranou osôb z pádu lietadla na budovu hangáru v roku 2018. Zasahovali desiatky hasičov a dobrovoľných záchranárov civilnej obrany.  „Snažíme sa takéto väčšie cvičenie so zapojením dobrovoľných zložiek urobiť