Cvičenie CO „SENNÍK 2019“ – likvidácia popžiaru

Cvičenie CO „SENNÍK 2019“ – likvidácia popžiaru

Cvičenie CO „SENNÍK 2019“- likvidácia požiaru Taktické cvičenie „SENNÍK 2019“ prebehlo 26. apríla 2019 v obci Sobotište za účasti jednotky HaZZ a 9 jednotiek DHZ okresu Senica. Námetom cvičenia bola likvidácia požiaru veľkokapacitného senníka s využitím diaľkovej dopravy vody. Vzhľadom

Dokumentácia krízového riadenia

Dokumentácia krízového riadenia

Dokumentácia krízového riadenia Dokumentáciu krízového riadenia by mali tvoriť analytické, koncepčné a plánovacie dokumenty, súvisiace s prípravou, prevenciou, opatreniami na riešenie krízových situácií, ktoré zabezpečia zmapovanie bezpečnostných rizík, organizáciu a riadenie krízových situácií na horizontálnej a vertikálnej úrovni, súvisiace s bezpečnosťou štátu, vnútornou bezpečnosťou, hospodárstvom a ochranou

Cvičenie CO „DROZD“ – únik rádioaktívnych látok

Cvičenie CO „DROZD“ – únik rádioaktívnych látok

Cvičenie CO „DROZD“ – únik rádioaktívnych látok V Trnavskom kraji sa dňa 25.10.2018 uskutočnilo súčinnostné viacstupňové havarijné cvičenie pod názvom „DROZD 2018“. Obsahom cvičenia bola činnosť dotknutých orgánov krízového riadenia na úrovni kraja, okresov, prevádzkovateľa JZ, základných zložiek integrovaného záchranného

Taktické cvičenie „DOPRAVNÁ NEHODA“

Taktické cvičenie „DOPRAVNÁ NEHODA“

Taktické cvičenie „DOPRAVNÁ NEHODA“ Rozohrou cvičenia „DOPRAVNÁ NEHODA“ z 19.4.2018 bola havária autobusu s dvomi osobnými vozidlami s veľkým počtom ranených osôb v katastri obce Vrádište. Zámerom cvičenia bolo precvičenie organizácie záchranných prác pri likvidácii následkov dopravnej nehody, vyslobodzovanie osôb z havarovaného autobusu a

„APO 2017“ – aktívne protipovodňové opatrenia

„APO 2017“ – aktívne protipovodňové opatrenia

„APO 2017“ – aktívne protipovodňové opatrenia Dňa 20.6.2017 sa na brehu rieky Myjavy v meste Šaštín-Stráže uskutočnilo súčinnostné taktické cvičenie záchranných zložiek IZS s názvom APO 2017. Predmetom cvičenia bolo preverenie pripravenosti cvičiacich na výkon aktívnych protipovodňových opatrení.  Cvičenia sa