Krízové plánovanie

Krízové plánovanie   Krízovým plánovaním sa rozumie príprava a koordinácia opatrení na zabezpečenie funkčnosti orgánov verejnej moci, hospodárstva, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu a civilnej ochrany obyvateľstva v období krízovej situácie. Plány preventívnych opatrení sú plány ohľadom systému včasného varovania obyvateľstva

Cvičenie CO „DROZD“ – únik rádioaktívnych látok

Cvičenie CO „DROZD“ – únik rádioaktívnych látok

Cvičenie CO „DROZD“ – únik rádioaktívnych látok V Trnavskom kraji sa dňa 25.10.2018 uskutočnilo súčinnostné viacstupňové havarijné cvičenie pod názvom „DROZD 2018“. Obsahom cvičenia bola činnosť dotknutých orgánov krízového riadenia na úrovni kraja, okresov, prevádzkovateľa JZ, základných zložiek integrovaného záchranného

Taktické cvičenie „DOPRAVNÁ NEHODA“

Taktické cvičenie „DOPRAVNÁ NEHODA“

Taktické cvičenie „DOPRAVNÁ NEHODA“ Rozohrou cvičenia „DOPRAVNÁ NEHODA“ z 19.4.2018 bola havária autobusu s dvomi osobnými vozidlami s veľkým počtom ranených osôb v katastri obce Vrádište. Zámerom cvičenia bolo precvičenie organizácie záchranných prác pri likvidácii následkov dopravnej nehody, vyslobodzovanie osôb z havarovaného autobusu a