Taktické cvičenie „DOPRAVNÁ NEHODA“

Rozohrou cvičenia „DOPRAVNÁ NEHODA“ z 19.4.2018 bola havária autobusu s dvomi osobnými vozidlami s veľkým počtom ranených osôb v katastri obce Vrádište. Zámerom cvičenia bolo precvičenie organizácie záchranných prác pri likvidácii následkov dopravnej nehody, vyslobodzovanie osôb z havarovaného autobusu a čerpacej stanice, dohľadanie ušlých osôb z miesta nehody, ošetrenie a prevoz väčšieho počtu zranených, zamedzenie poškodenia životného prostredia a prienik informácií operačných stredísk jednotlivých zložiek s koordinačným strediskom a veliteľom zásahu.

Na cvičení sa okrem jednotky CO zúčastnili jednotky OR HaZZ Skalica so sídlom v Holíči, Záchrannej brigády HaZZ Malacky, DHZM Skalica, DHZM Holíč, ZHZ Schaeffler Skalica, Záchranná zdravotná služba Skalica a poriadkové zabezpečenie ako aj reguláciu dopravy vykonávali hliadky policajného zboru. Hlavným cieľom cvičenia bolo u cvičiacich zložiek preveriť pripravenosť a schopnosť vykonávať záchranné práce pri udalosti s väčším počtom zranených osôb, zabezpečenie prvej predlekárskej pomoci ako aj koordinované zapojenie dobrovoľných záchranárov do komplexných opatrení pri likvidácii následkov dopravnej nehody.

Pomoc jednotky CO bola vyžiadaná veliteľom zásahu k vyhľadaniu ušlých osôb z miesta mimoriadnej udalosti za využitia záchranárskeho psa, poskytnúť predlekársku prvú pomoc a dopraviť nájdené osoby do hniezda ranených. I keď zo strany organizátora cvičenia (OR HaZZ Skalica) boli spočiatku drobné obavy zo zaradenia jednotky CO medzi cvičiace zložky, nakoľko to bola ich prvá priama skúsenosť s touto jednotku. Pri záverečnom vyhodnotení cvičenia bola aj zo strany veliteľa zásahu kladne hodnotená spolupráca v rámci cvičenia, pričom ocenil organizovanosť, odbornú a materiálnu pripravenosť k plneniu požadovaných úloh.

Autor: Mgr. Igor Janšák, Vedúci OKR OU Senica

 

Taktické cvičenie „DOPRAVNÁ NEHODA“