Vzdelávanie v oblasti civilnej ochrany CiProVoT

Vzdelávanie v oblasti civilnej ochrany CiProVoT

Cieľom je poskytnúť prehľad mechanizmov civilnej ochrany EÚ a rôznych inštitucionálnych a operatívnych nastavení systémov civilnej ochrany. Budú popísané najmä všeobecné charakteristiky vnútroštátnych systémov civilnej ochrany a dobrovoľníckej práce v oblasti civilnej ochrany, ako aj úloha odbornej prípravy v oblasti práce dobrovoľníkov v  civilnej ochrane. 

Hrozí Vás záplava alebo snehová kalamita v obci?

Hrozí Vás záplava alebo snehová kalamita v obci?

Hrozí vo vašej obci záplava potoku alebo snehová kalamita?   Pripravili sme pre starostov obci metodický manuál vychádzajúci zo skúseností a poznatkov špecialistov. Tu nájdete informáciu ako postupovať podľa zákona a na čo nezabudnúť pri poskytovaní pomoci miestnemu obyvateľstvu v prípade ohrozenia mimoriadnou udalosťou. 

Občianska spoločnosť a krízové riadenie

Občania a krízové riadenie Vedeli ste, že až 1700 mimovládnych organizácií na Slovensku sa venuje činnostiám krízového riadenia a civilnej ochrany. Preto sú sj organizácie sú dôležitým prvkom krízového riadenia a civilnej ochrany. Prieskum našej Platformy z jari 2021 poukázal, že v tomto kontexte

Adaptácia na zmenu klímy

Adaptácia na zmenu klímy Čitateľom chceme ponúknuť prehľadný ale za to komplexný materiál o medzinárodných dohodách ohľadom riadenia rizík a možností adaptácie na zmenu klímy. Materiál poskytuje množstvo informácií aj v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a Sendajským rámcom o znižovaní rizík katastrof

Čo mám vedieť v prípade ohrozenia

V prípade ohrozenia Ak sa stanete svedkom vzniku akejkoľvek mimoriadnej udalosti, treba ju bez zbytočného odkladu IHNEĎ oznámiť ako jasnú, stručnú a neskomolenú informáciu na telefónnych číslach tiesňového volania: 1 1 2 – Operačné stredisko integrovaného záchranného systému (IZS) –

Systém 112

Systém 112

System 112 Pri volaní na číslo tiesňového volania 112 treba dodržať správny postup, aby operátor koordinačného strediska IZS vedel bez omeškania zabezpečiť pomoc vyslaním záchranných zložiek. Po spojení vám operátor vždy kladie otázky, na ktoré by ste sa mali snažiť čo najpresnejšie odpovedať.

Poznáme mimoriadne udalosti?

Poznáme mimoriadne udalosti?

Poznáme druhy mimoriadnych udalostí? Podľa ich charakteru rozdeľujeme mimoriadne udalosti na: BIOLOGICKÉ: Epidémia (ľudské choroby) – prenosné ochorenia ohrozujú verejné zdravie. Sú to najmä vírusové infekčné ochorenia COVID 19, chrípka, Salmonelóza a pod. Zodpovedajúci orgán je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ