Občania a krízové riadenie

Vedeli ste, že až 1700 mimovládnych organizácií na Slovensku sa venuje činnostiám krízového riadenia a civilnej ochrany. Preto sú sj organizácie sú dôležitým prvkom krízového riadenia a civilnej ochrany. Prieskum našej Platformy z jari 2021 poukázal, že v tomto kontexte vykonávajú:

  • Záchranárskú prácú: poskytovanie pátracích činností, post traumatická a psychologická pomoc, právna pomoc, prvá pomoc, hasenie požiarov, záchranárska kynológia, atď.;
  • Zdravotnícke služby: zdravotná starostlivosť, prvá pomoc, záchrany života a zdravia počas krízového stavu (zdravotnícky personál, sociálni pracovníci);
  • Krízovú intervenciu: najmä krízová linka pomoci, postavená na virtuálnom systéme, za účelom poskytovania  logistickej podpory, organizovania pomoci pre zasiahnutých;
  • Sociálne a psychologické poradenstvo: poskytovanie psychoterapie, poskytovanie psychosociálnej podpory pre zasiahnutých, ich okolie ako aj pre ostatné intervenčné zložky počas udalostí s traumatizujúcim potenciálom, od individuálnych až po udalosti s hromadným postihnutím osôb;
  • Spoluprácú so samosprávami: poskytovanie školení a cvičení intervencie na mieste mimoriadnej udalosti;
  • Prípravu dobrovoľníkov a expertov na krízovú intervenciu;
  • Humanitárnu pomoc: materiálna pomoc, núdzové ubytovanie, potravinová pomoc, atď.;
  • Prácu pri obnovení zasiahnutého územia.

Najvyšší počet organizácií registrujeme v Košickom kraji, až 329 a najmenej v Trnavskom kraji -137. Pričom na celom území pôsobia okolo 120 dobrovoľných hasičských zborov (DHZ).

Občianska spoločnosť a krízové riadenie