Riadenie mimoriadnej udalosti a krízovej situácie

Riadenie mimoriadnej udalosti a krízovej situácie

Riadenie krízovej situácii  Pri riadení krízových situácií sa podieľajú rôzne orgány štátnej a verejnej správy na všetkých úrovniach:  Miestna úroveň: Obce a mestá zriaďujú krízové štáby. Spravidla majú obce a mestá vypracované plány krízového riadenia, často však chýbajú skúsenosti, multisektorové vedomosti a potrebné vybavenie. Samosprávy majú