280.000 dávok vakcíny Astra Zeneca do Rwandy

280.000 dávok vakcíny Astra Zeneca boli zaslané do Rwandy dňa 8. októbra 2021. Vakcíny budú slúžiť na podporu boja tejto africkej krajiny proti pandémii COVID-19. Dodávka vakcín bola koordinovaná prostredníctvom Mechanizmu civilnej ochrany Európskej Únie (EUCPM) na základe požiadavky Rwandy o

Pomoc pre utečencov v Litve 

Pomoc pre utečencov v Litve 

Ministerstvo vnútra SR poskytlo materiálnu humanitárnu pomoc na zabezpečenie núdzového ubytovania a núdzového zásobovania pre utečencov na litovsko-bieloruskej hranici.  Prvá etapa pomoci bola realizovaná prostredníctvom systému Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie EÚ (ERCC/DG ECHO). Ministerstvo vnútra Litvy požiadalo

Slovensko poskytlo humanitárnu pomoc krajinám západného Balkánu

Slovensko poskytlo humanitárnu pomoc krajinám západného Balkánu

Slovensko poskytlo humanitárnu pomoc krajinám západného Balkánu V súvislosti so šírením pandémie nového koronavírusu požiadali Slovenskú republiku niektoré krajiny západného Balkánu o materiálnu humanitárnu pomoc. O poskytnutie pomoci žiadali jednotlivé krajiny bilaterálne alebo prostredníctvom krízových koordinačných centier EÚ a NATO.