Slovensko poskytlo humanitárnu pomoc krajinám západného Balkánu

Slovensko poskytlo humanitárnu pomoc krajinám západného Balkánu

Slovensko poskytlo humanitárnu pomoc krajinám západného Balkánu V súvislosti so šírením pandémie nového koronavírusu požiadali Slovenskú republiku niektoré krajiny západného Balkánu o materiálnu humanitárnu pomoc. O poskytnutie pomoci žiadali jednotlivé krajiny bilaterálne alebo prostredníctvom krízových koordinačných centier EÚ a NATO.