Doručujeme MV SR zásielku pomoci v Libanone

Doručujeme MV SR zásielku pomoci v Libanone

Doručujeme zásielku pomoci utečencom a chudobným v Libanone Najchudobnejším a chorým v Libanone doručuje od začiatku februára MV SR humanitárnu pomoc prostredníctvom lokálnych záchranárov zo združenia „Rozvoj pre život a mier“.    V novembri  minulého roka  odišiel z logistickej základne MV SR kontajner naložený humanitárnou pomocou 

Ľudia v núdzi a chorí v Libanone dostanú slovenskú pomoc

Ľudia v núdzi a chorí v Libanone dostanú slovenskú pomoc

Ľudia v núdzi a chorí v Libanone dostanú slovenskú pomoc Druhá humanitárna pomoc SR pre Libanon v roku 2021 v hodnote 220.000 euro bola v piatok 26. novembra vypravená z logistickej základne Ministerstva vnútra SR. Pomoc je spoločný projekt s Ministerstvom zahraničných veci a európskych záležitostí, Správou štátnych

Tvoríme novú stratégiu humanitárnej pomoci do zahraničia

Tvoríme novú stratégiu humanitárnej pomoci do zahraničia

Tvoríme novú stratégiu humanitárnej pomoci do zahraničia Základným zámerom je profesionalizácia nástrojov, foriem, charakteru a kapacít systému poskytovania humanitárnej pomoci SR do zahraničia v súlade s ďalšími politikami európskeho a medzinárodného spoločenstva, vrátane migračnej a azylovej politiky, rozvojovej spolupráce a zahraničnej politiky Slovenska aj v previazanosti na

280.000 dávok vakcíny do Rwandy

280.000 dávok vakcíny Astra Zeneca boli zaslané do Rwandy dňa 8. októbra 2021. Vakcíny budú slúžiť na podporu boja tejto africkej krajiny proti pandémii COVID-19. Dodávka vakcín bola koordinovaná prostredníctvom Mechanizmu civilnej ochrany Európskej Únie (EUCPM) na základe požiadavky Rwandy o

Pomoc utečencom v Litve 

Pomoc utečencom v Litve 

Ministerstvo vnútra SR poskytlo materiálnu humanitárnu pomoc na zabezpečenie núdzového ubytovania a núdzového zásobovania pre utečencov na litovsko-bieloruskej hranici.  Prvá etapa pomoci bola realizovaná prostredníctvom systému Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie EÚ (ERCC/DG ECHO). Ministerstvo vnútra Litvy požiadalo

Ako pamáhame krajinám v kríze

Momentálne humanitárne intervencie tvoria ju ad hoc reakcie na mimoriadne udalosti prostredníctvom záchranných zložiek realizácia projektov financovaných zo SAMRS na základe výhlásenia výziev do ktorým boli zápajané len výbraných humanitárnych organizácií, poskytovanie humanitárnú podporu prostredníctvom mechanizmov diplomacie SR pre organizácie

Solidarita pre Libanon v boji proti pandémii COVID-19

Solidarita pre Libanon v boji proti pandémii COVID-19

Slovenská solidarita pre Libanon  Dve tony zdravotníckeho materiálu vo forme rúšok a respirátorov odovzdala počas oficiálnej návštevy v Libanone, 18. až 20. mája 2021, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková. ,,Libanon je jednou z partnerských krajín v rámci regiónu

Humanitárna pomoc pre krajiny západného Balkánu

Humanitárna pomoc pre krajiny západného Balkánu

Slovensko poskytlo humanitárnu pomoc krajinám západného Balkánu V súvislosti so šírením pandémie nového koronavírusu požiadali Slovenskú republiku niektoré krajiny západného Balkánu o humanitárnu pomoc. Krajiny žiadali na základe bilaterálnych dohôd alebo prostredníctvom krízových koordinačných centier EÚ a NATO.   Bosna