Momentálne humanitárne intervencie tvoria ju

  • ad hoc reakcie na mimoriadne udalosti prostredníctvom záchranných zložiek
  • realizácia projektov financovaných zo SAMRS na základe výhlásenia výziev do ktorým boli zápajané len výbraných humanitárnych organizácií,
  • poskytovanie humanitárnú podporu prostredníctvom mechanizmov diplomacie SR pre organizácie priamo v oblasti postychniutýách regionov, čie posilennie lokálných kapazít postihnutých. ktoré pôsobia v postihnutej krajine.
  • vysielanie príslušníkov Policajného zboru do medzinárodných misií a operácií, expertov Migračného úradu MV SR na bilaterálnej báze v spolupráci s EASO a/alebo inými organizáciami Účasť policajných expertov priamo závisí od vývoja bezpečnostného prostredia. V roku 2020 sieť pridelencov tvorilo 16 úradov pridelencov zriadených na ZÚ SR, s celkovým pokrytím 20 krajín.
  • Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnútra SR v rámci zabezpečenia leteckej dopravy.
Ako pamáhame krajinám v kríze