Slovenská solidarita pre Libanon 

Dve tony zdravotníckeho materiálu vo forme rúšok a respirátorov odovzdala počas oficiálnej návštevy v Libanone, 18. až 20. mája 2021, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková. ,,Libanon je jednou z partnerských krajín v rámci regiónu humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky a je našim záujmom naďalej zlepšovať životné podmienky tých najzraniteľnejších skupín obyvateľstva,” potvrdila pani Ingrid Brocková.

Do realizácie humanitárnej pomoci sa zapojil verejný a súkromný sektor. Podnetom pre poskytnutie materiálnej humanitárnej pomoci SR v boji proti pandémii COVID-19 v Libanone bola identifikácia nedostatkových komodít Veľvyslanectvom SR v Bejrúte. Materiálna pomoc v boji proti COVID-19 pozostáva z FFP2 respirátorov a chirurgických rúšok Správy štátnych hmotných rezerv SR a dezinfekčného prostriedku na ruky, ktorý darovala Ministerstvu vnútra SR spoločnosť Mikrochem Trade spol. s r. o., Pezinok s určením pre uvedené nemocnice. Pomoc poskytli aj mimovládne  organizácie, konkrétne: Magna, o. z., ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o. z. a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n. o. Celková hodnota slovenskej pomoci je 206 156 eur.

Zároveň bol poskytnutý aj finančný príspevok Slovenskej republiky prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža vo výške 30-tisíc eur na pohotovostný program Univerzitnej nemocnice Rafika Haririho.

Poskytnutím materiálnej humanitárnej pomoci pre Libanon, Slovenska republika opätovne poukázala na dôležitosť spoločného európskeho mechanizmu v oblasti civilnej ochrany (UCPM), ktorý umožnil čiastočnú refundáciu prepravných nákladov leteckej dopravy. Humanitárna pomoc pre Libanon bola realizovaná prostredníctvom Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie Európskej únie, ktorý zastupuje Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra v SR.

 

Solidarita pre Libanon v boji proti pandémii COVID-19