Ministerstvo vnútra SR poskytlo materiálnu humanitárnu pomoc na zabezpečenie núdzového ubytovania a núdzového zásobovania pre utečencov na litovsko-bieloruskej hranici.  Prvá etapa pomoci bola realizovaná prostredníctvom systému Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie EÚ (ERCC/DG ECHO). Ministerstvo vnútra Litvy požiadalo o aktiváciu Mechanizmu únie v oblasti civilnej ochrany (UCPM) a poskytnutie humanitárnej pomoci na konci júla 2021. V súčasnej dobe hranice do vnútrozemia  prekročilo (cez zelenú zónu) 2.700 ľudí. Pre novozriadené záchytné tábory Slovenská republika priviezla do centrály FRONTEXu v Litve humanitárny materiál určený na núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie v hodnote 72.848,49 Eur.

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch Slovenskej republiky prispeje po obstaraní, k humanitárnej pomoci Slovenskej republiky šiestimi paletami hygienických balíčkov v hodnote 12.393,24 Eur. Celková hodnota pripravovanej slovenskej pomoci bude 85.241,73 Eur.

Doprava prvej etapy slovenskej pomoci jedným kamiónom a sprievodným vozidlom z Bratislavy sa uskutočnila dňa 30. 07. 2021 a následne bola odovzdaná útvaru Služby štátnej pohraničnej stráže Ministerstva vnútra Litvy dňa 02. 08.2021.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po obstaraní hygienických balíčkov Ústredím ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch Slovenskej republiky  zabezpečí dopravu druhej etapy slovenskej pomoci do Litvy dňa 16. 08. 2021.

Pomoc utečencom v Litve