Tvoríme novú stratégiu humanitárnej pomoci do zahraničia

Základným zámerom je profesionalizácia nástrojov, foriem, charakteru a kapacít systému poskytovania humanitárnej pomoci SR do zahraničia v súlade s ďalšími politikami európskeho a medzinárodného spoločenstva, vrátane migračnej a azylovej politiky, rozvojovej spolupráce a zahraničnej politiky Slovenska aj v previazanosti na systém civilnej ochrany a krízového riadenia.

Modernizovaný a posilnený systém poskytovania medzinárodnej humanitárnej pomoci SR v reakcii na aktuálne globálne výzvy by mal umožňovať profesionálne posúdenie, prieskum potrieb a rýchlu reakciu na záchranu, najmä pri prírodných katastrofách s rýchlym nástupom, ako aj pri sociálno-ekonomickej destabilizácii komunít/krajín/regiónov s pomalým nástupom (konflikty, migrácia).

Menší donor ako SR sa môže pozicionovať uplatnením špecializovaných odborníkov napr. z oblasti záchranných a pátracích prác, rýchlej ochrany obyvateľstva pred biologickými a chemickými hrozbami, riadenia utečeneckých táborov  a verejného poriadku, starostlivosti o ohrozené a zraniteľné skupiny, poskytovania služieb sociálneho a post traumatického charakteru, monitorovacích a dekontaminačných činností.

Humanitárna pomoc SR bude naďalej podporovať účinnú adaptáciu spoločenstiev na zmeny klímy a úsilie o zníženie strát a škôd v súlade s Parížskou dohodou o zmene klímy. Partnerským prístupom bude identifikovať riziká i nebezpečenstvá a zvyšovať odolnosť postihnutých regiónov voči ním.

Ponukáme Vám krátký hisotrický prierez materiálnej pomoci, ktoré Slovensko poskytlo za posledné 19 rokov do 70+ krajín sveta.

Tvoríme novú stratégiu humanitárnej pomoci do zahraničia