Pri volaní na číslo tiesňového volania 112 treba dodržať správny postup, aby operátor koordinačného strediska IZS vedel bez omeškania zabezpečiť  pomoc vyslaním záchranných zložiek. Po spojení Vám operátor bude klásť otázky. 

Čo sa stalo ?  

Kde sa to stalo ? 

Komu sa to stalo ? 

Ako prvé poskytnúť informácie

Systém 112