System 112

Pri volaní na číslo tiesňového volania 112 treba dodržať správny postup, aby operátor koordinačného strediska IZS vedel bez omeškania zabezpečiť pomoc vyslaním záchranných zložiek. Po spojení vám operátor vždy kladie otázky, na ktoré by ste sa mali snažiť čo najpresnejšie odpovedať. Otázky sú nasledovné: 

  • Čo sa stalo?  
  • Kde sa to stalo? 
  • Komu sa to stalo?
  • Čo sa stalo ?  
  • Kde sa to stalo ? 
  • Komu sa to stalo ? 
https://www.youtube.com/watch?v=LjTRpfvo51k
Ako prvé poskytnúť informácie

 

Systém 112