V prípade ohrozenia

Ak sa stanete svedkom vzniku akejkoľvek mimoriadnej udalosti, treba ju bez zbytočného odkladu IHNEĎ oznámiť ako jasnú, stručnú a neskomolenú informáciu na telefónnych číslach tiesňového volania:

1 1 2 – Operačné stredisko integrovaného záchranného systému (IZS) – európske číslo tiesňového volania

1 5 0 – Hasičský a záchranný zbor (v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelnej pohromy)

1 5 5 – Zdravotná záchranná služba (v prípade ohrozenia života a zdravia)

1 5 8 – Polícia (v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti)

Ak ste v tiesni a potrebujete pomoc, VOLAJTE 112 !!!

Čo mám vedieť v prípade ohrozenia