Žiaden chaos, len spolupráca: cvičenie na letisku v Senici

Desiatky hasičov a dobrovoľných záchranárov civilnej obrany zasahovali 5. mája 2018 pri páde lietadla na budovu hangáru, pri ktorej prišlo k zraneniu osôb. Išlo, našťastie, len o simulovanú udalosť, ktorá bola súčasťou taktického cvičenia, ktoré zorganizovali OR HaZZ Senica a Okresný úrad Senica.

„Snažíme sa takéto väčšie cvičenie so zapojením dobrovoľných zložiek urobiť každý rok,“ prezradil Igor Janšák, vedúci odboru krízového riadenia OÚ Senica, ktorý stál za vznikom projektu „Dobrovoľný záchranár CO“.  Aj tentoraz bolo cieľom cvičenia preveriť pripravenosť a akcieschopnosť hasičskej jednotky OR HaZZ v Senici a zároveň skvalitniť súčinnosť profesionálnych a dobrovoľných jednotiek záchranných zložiek.

Simulovaná situácia

Na senickom letisku to vyzeralo naozaj dramaticky. Z hangáru sa dymilo, pre hustý dym bolo v budove vidno len na pár krokov. Že je situácia vážna, prezrádzal krik a plač ranených. Z miestneho aeroklubu Senica bol na linke tiesňového volania prijatý hovor o páde lietadla na priľahlý hangár. Pri prelete lietadla nad lesným porastom prišlo z nezistených príčin k poruche motora a lietadlo muselo núdzovo pristáť na miestnom letisku. Aby neprišlo k veľkým škodám na živote a majetku, pilot sa rozhodol vypustiť zvyšné palivo nad priľahlým lesom neďaleko letiska. Po núdzovom pristátí však prišlo k poškodeniu podvozku, čo malo za následok náraz lietadla do hangáru, ktorý začal horieť. V hangári sa nachádzali zamestnanci letiska, ktorí pripravovali lietadlá na ďalšiu sezónu. Po náraze zostalo niekoľko zranených zamestnancov v hangári, na miesto udalosti preto vyrazili hasiči. Okrem jednotky HaZZ Senica sa zapojili aj členovia dobrovoľných hasičských zborov viacerých obcí okresu.

Cieľom bolo zistiť správne návyky hasičov pri využití novej techniky a pri rozhodovaní a nasadzovaní síl v súčinnosti s ostatnými zložkami Integrovaného záchranného systému. Hasiči si počínali naozaj výborne. Napriek tomu, že bolo na letisku mimoriadne rušno, žiaden chaos nevznikol, každý presne vedel, čo má robiť. Prvoradé bolo dostať sa do hangáru a vyniesť ranených. Hasiči pri tom použili laná i rebríky. Vynesených ľudí sa okamžite ujímali dobrovoľní záchranári CO, ktorí vytvorili hniezdo ranených,  v ktorom zranené osoby sústreďovali a následne sa im poskytovala predlekárska prvá pomoc. Pozornosť bola venovaná aj likvidácii lesného požiaru, ktorý vznikol pri havárii lietadla. 

Úlohy pre cvičiacich boli stanovené nasledovne :

  • vykonanie prieskumu miesta udalosti, bližšieho okolia a organizácia činností na mieste udalosti veliteľom zásahu,
  • vydávanie rozkazov veliteľom zásahu, zriadenie zásahových úsekov, vydávanie rozkazov veliteľom zásahového úseku a riadenie zasahujúcich príslušníkov,
  • vzájomná komunikácia veliteľa zásahu s veliteľmi zásahových úsekov a veliteľmi zasahujúcich jednotiek,
  • spolupráca profesionálnych a dobrovoľných jednotiek záchranných zložiek,
  • vytvorenie čerpacieho stanoviska pre kyvadlovú dopravu vody a čerpacieho stanoviska pre diaľkovú dopravu vody,
  • vyhľadanie a vyslobodzovanie osôb zo zadymeného priestoru a ich transport do hniezda ranených,
  • poskytovanie predlekárskej prvej pomoci zraneným osobám, triedenie zranených,
  • likvidácia lesného požiaru a dopravy hasiacej látky na požiarisko,
  • vybudovanie logistického centra pre zasahujúce jednotky a vybudovanie hniezdo ranených.

Celkom bolo do taktického cvičenia zapojených 90 osôb vrátane figurantov, z toho 25 členov jednotky CO. Členovia jednotky CO sa podieľali na transporte vyslobodených osôb do hniezda ranených. Ranených odoberali hasičom vybaveným dýchacími prístrojmi, ktorí prehľadávali zadymený priestor hangáru, do ktorého narazilo lietadlo. Ďalšie družstvo jednotky CO ako zdravotníci poskytovali predlekársku prvú pomoc v hniezde ranených pričom využili poznatky z rozšíreného kurzu prvej pomoci, ktorí absolvovali minulý rok. Tretie družstvo vybudovalo logistickú základňu pre zasahujúce jednotky a hniezdo ranených a následne zabezpečovalo pitný režim a stravovanie cvičiacich. Ďalší člen jednotky CO  – kynológ so záchranárskym psom – prehľadal hangár a našiel poslednú zranenú osobu, ktorá bola následne vyslobodená a ošetrená.

Autor: Mgr. Igor Janšák, Vedúci OKR OU Senica

Žiaden chaos, len spolupráca: cvičenie na letisku v Senici