COVID- 19 a bezpečnosť spoločnosti

Ak chcete vedieť aké problémy vznikajú so zabezpečením procesnej bezpečnosti v čase pandémie v podnikoch, kde z dôvodu nevykonaných alebo odložených revízií môže dôjsť až k závažnej priemyselnej havárii (ZPH) a čo robiť, keď dôjde k nákaze kľúčových osôb zodpovedných za revízie a kontroly, potom je záznam z tohto workshopu určený práve Vám!  

Na workshope vystúpil aj riaditeľ SD&HSE zo spoločnosti Slovnaft a.s., ktorý účastníkom priblížil opatrenia vykonané spoločnosťou na zníženie rizika vzniku a prevenciu vzniku ZPH v čase pandémie COVID19, ktoré sa priamo týkajú zamestnancov spoločnosti.

Prezentácie na stiahnutie:

COVID- 19 a bezpečnosť spoločnosti