Úvod do geografických informačných systémov

Dňa 21. júna 2021 sa uskutočnil úvodný workshop do geografických informačných systémov, ktorého cieľom bolo informovať aktérov civilnej ochrany, vrátane širokej aj odbornej verejnosti o základoch geografických informačných systémov.
 
Účastníci workshopu sa dozvedeli čo sú to geografické informácie, aké druhy priestorových dát poznáme a ako tieto dáta odzrkadľujú skutočnosť, ako s dátami pracovať a či sú tieto dáta pre nich použiteľné na základe vyhodnotenia ich popisu, ako integrovať priestorové dáta a ako využívať komunitu pre ich zber, prípadne ako môžu pre zber a zobrazovanie dát využívať voľne dostupný open software.
 
K dispozícii je záznam z workshopu a prezentácie na stiahnutie.

Prezentácie na stiahnutie:

Úvod do geografických informačných systémov