Ako zabrániť vzniku škôd na majetku?

Prírodné faktory ako klimatické zmeny, ktoré so sebou prinášajú striedanie období sucha s obdobiami výrazne bohatými na zrážky, navyše často koncentrovanými na malom území, spolu s antropogénnou činnosťou vytvárajú ideálne podmienky pre vznik mimoriadnych udalostí akými sú povodne a zosuvy. Tie predstavujú významnú hrozbu pre zdravie človeka, jeho majetok a majú negatívny dopad na jeho ekonomicko-spoločenskú činnosť.

Ponukáme zápis zo vzdelavácieho workshopu ohľadom rizík povodní a zosuvov a príčiny ich vzniku.

Nájdete informáciu prečo je potrebný monitoring oboch javov a pravidelnej aktualizácie informácií o faktoroch vplývajúcich na tieto hrozby.

Formou príkladov sa zoznamite  s možnostiami redukcie rizík vzniku týchto javov a ich dopadov na spoločnosť využitím  sanačných opatrení.

Miesto: On-line

YouTube:
Prevencia svahových deformácií (zosuvov)
Prevencia povodní 

Dátum a čas: 28.5.2021, 9:00 – 11:00

 

Prezentácia na stiahnutie:
Svahové deformácie

Prezentácia na stiahnutie:
Povodňové riziká

Ako predísť a zabrániť vzniku škôd na majetku ?