Odolnosť vs zraniteľnosť voči riziku mimoriadnych udalostí?

Volám sa Simona, Som mladá vedkyňa. Môj výskum sa zameriava na klimatickú zmenu, pripravenosť spoločností a civilnej ochrany obyvateľstva voči tsunami, zemetraseniam, zosuvom pôdy, suchu, záplavám. Hodnotím dopady prírodných a technologických nebezpečenstiev na infraštruktúru, zastavané prostredie a ľudí. 

 

Aké sú kľúčové faktory na zaistenie bezpečnosti obyvateľstva pred prírodnými katastrofami?

 

Ľudia musia byť predovšetkým pripravení. Politici, starostovia a primátori by mali vytvoriť spoľahlivý bezpečnostný plán a intervenčné jednotky by mali vedieť kam ísť počas krízového javu. 

 

Druhým je povedomie. Poznanie prostredia, v ktorom  žijeme je dôležité. Keď poznáme obsah hrozby, môžeme pomôcť občanom.

 

A po tretie musíme prijať niektoré osobné ochranné opatrenia

Mali by sme vedieť, ako sa správať počas prejavu mimoriadnej udalosti

 

Najdôležitejšie je však to, že ak spolu s klimatickými projekciami zvážime v budúcnosti aj nárast mestskej populácie a rast hrubého domáceho produktu, uvidíme nárast všetkých rizík. Preto  sa snažíme usporiadať naše prostredie alebo územie v súlade s informáciami o rizikovosti daných hrozieb, či katastrof.

V nasledujúcich video materiáloch sa dozvieme aký je dopad jednotlivých hrozieb na život jednotlivca, našej komunity alebo spoločenstva.

Čo je odolnosť vôči katastrofám a krízovým javom?