Psychická prvá pomoc a krízová intervencia

  • Ako sa poskytuje posttraumatická podpora?
  • Psychická prvá pomoc a krízová intervencia sú kľúčové služby pri prinavrátení zasiahnutých pocit kontroly nad situáciou.
  • Ste po ťažkej havárií?
  • Máte z toho traumu?
  • Potrebujete krízovú intervenciu.
  • Ako sa spojiť s krízovým interventom?
  • Kde požiadať o pomoc?

V čom spočíva profesia psychológa pri hromadných traumatických incidentoch, o tom sa dozvieme v rozhovore s Milanom Regecom, psychológ prvej pomoci pri katastrofách a hromadných incidentoch

Kto pomáha obetiam pri katastrofách?