Veda a pandémia

  • Ako veda pomohla zvládnuť pandemickú situáciu v rómskych osadách?
  • Zber dát spolu s terénnymi pracovníkmi pomáha identifikovať rizikové miesta zraniteľných skupín.

Online geo-lokalizovaná databáza zraniteľných skupín je unikátnym slovenským produktom a zároveň jedinečným smart riešením na ochranu zraniteľných skupín v celoeurópskom kontexte. Riešenie spustila organizácia Zdravé regióny, ktorú zriadilo  Ministerstvo zdravotníctva  v spolupráci s Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV (ÚESA SAV).

O tom ako mapujú rizikových miest sa dozvieme v rozhovore s Mgr. Andrejom Belákom, PhD.,ktorý je spoluautorom prvej online geo-lokalizovanej databázy. vylúčených rómskych osídlení v SR.

Veda a pandémia