ČÍSLO 112 KAŽDÝ DEŇ ZACHRAŇUJE ĽUDSKÉ ŽIVOTY

Trojčíslie 112 záchraňuje ľudské životy takmer dve desaťročia na Slovensku. Jedenásteho februára (11. 2.) je Európsky deň čísla tiesňového volania.  

Minulý rok prijali operátori 112 na celom Slovensku 905 918 volaní, z ktorých viac ako 60 percent bolo oprávnených, teda tzv. volaní s udalosťou. Okrem toho zaznamenali 19 904 SMS a 3 074 volaní prostredníctvom e-callu vo vozidlách.

Jednotné číslo tiesňového volania  vzniklo v roku 1991, na Slovensku funguje od 1. júla 2003. V súčasnosti sa používa vo všetkých členských krajinách Európskej únie a v niektorých ďalších štátoch Európy. Pri vycestovaní si tak občania nemusia overovať národné tiesňové čísla v tom ktorom štáte, stačí im zapamätať si jedno číslo.

Európske číslo 112 je jediné tiesňové číslo, z ktorého je možné vyžiadať si pomoc aj z telefónov bez SIM karty alebo z oblastí, kde volajúci nemá signál svojej domovskej mobilnej siete. Vlani predstavoval počet takýchto volaní u nás 27 percent.

Výhodou 112 je aj existencia lokalizácie volajúceho, čo do značnej miery dokáže zrýchliť celú záchrannú akciu.

Príjem tiesňových hovorov na 112 zabezpečujú koordinačné strediská integrovaného záchranného systému v krajských mestách. Najviac volaní prijali v roku 2021 operátori v Košickom kraji (181 356). Najmenej hovorov bolo prijatých na koordinačnom stredisku v Trenčianskom kraji (74 953).

Na 112 možno volať nepretržite a bezplatne, ak je ohrozený život, zdravie, majetok či životné prostredie a nutný je okamžitý zásah zložiek integrovaného záchranného systému.

Linka 112 neslúži na podávanie informácií ani na pobavenie. Rozhodne na ňu nevolajte, keď nie ste v tiesni alebo nie ste svedkom mimoriadnej udalosti. Blokujete ju pre tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú.

112 KAŽDÝ DEŇ ZACHRAŇUJE ĽUDSKÉ ŽIVOTY