Výzvy civilnej ochrany v modernej spoločnosti

Vývoj civilnej ochrany je neustály a systémy ochrany sa adaptujú v špecifickom sociálnom, politickom a ekonomickom kontexte. Neexistujú totiž najlepšie postupy civilnej ochrany a preto jednotlivé organizácie musia nájsť svoje „dobré“systémové riešenia, ktoré zodpovedajú sociálnym, politickým, environmentálnym a ekonomickým podmienkam danej krajiny.

Dôležité je stanoviť si priority pri udalostiach s veľkým dopadom. Vždy je možné inšpirovať sa príkladmi na národnej či regionálnej úrovni a čerpať zo skúseností iných krajín. Cieľom je nájsť výhody bez potreby predchádzania následkom krízových situácií.

Výzvy modernej spoločnosti