Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) je dobrovoľné združenie ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je v duchu tradícií samaritánstva a v kontexte medzinárodného samaritánskeho hnutia pomoc všetkým ľuďom v núdzi, bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť. Vo vzťahu k civilnej ochrane obyvateľstva a krízovému riadeniu ASSR poskytuje vzdelávanie v troch moduloch. Asociácia je držiteľom európskej akreditácie k vykonávaniu 12 – 16 hodinových kurzov prvej pomoci.

ASSR poskytuje služby pre starostov, služby sociálnej pomoci, pomáhajú ohrozeným skupinám obyvateľstva. Systém teoretického a praktického vzdelávania členov asociácie je doplnený medzinárodnými cvičeniami, ktoré sa konajú na Slovensku alebo v zahraničí.

Asociácia vedie jedninečných medzinárodných záchranných modulov EURACARE The European Assistance Team for Citizens in Areas of Evacuation a ETC Emergency Temporary Camp Team. Jednou z aktivít ASSR je Slovenská samaritánska jednotka rýchleho nasadenia.

Zasahuje pri nešťastiach veľkého rozsahu, prírodných katastrofách doma i v zahraničí. Jednotka je vybavená na prežitie bez vonkajšej podpory v akýchkoľvek podmienkach.

Asocia poskytuje školenia pre humanitárnych pracovníkov a informáciu o tom nájdete v sérii video materiálov „Odolnosť je bezpečie“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociácia samaritánov