Epidémia alebo hromadná nákaza osob

 

Taktiež známa ako pandémia alebo ohnisko nákazy. COVID-19, choroba spôsobená novým korona vírusom SARS-CoV-2, je pandémia. Aký je však rozdiel medzi pandémiou, epidémiou a prepuknutím choroby? A kedy sa choroba stáva predmetom verejného zdravia?

Začnime so základnými definíciami:

 • EPIDÉMIA – choroba, ktorá postihuje veľké množstvo ľudí v komunite, populácii alebo regióne
 • PANDÉMIA – epidémia, ktorá sa šíri vo viacerých krajinách alebo kontinentoch
 • ENDÉMIA – nákaza/choroba konkrétnych ľudí alebo krajiny

Ako vzniká riziko pandémie?

Jeden zo spôsobov sú rôzne masové zhromaždenia ako športové a náboženské udalosti, ktoré priťahujú obrovské davy ľudí a vytvárajú vysoko rizikové podmienky pre rýchle šírenie infekčných chorôb.   

Príklady:

 • COVID-19 – kvapôčková infekcia, ktorá sa prejavuje najmä kašľom, ťažkosťami s dýchaním, horúčkou, zápalom pľúc. V prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Vírus sa prenáša medzi ľuďmi, pričom odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Infekcia SARS-CoV-2 môže prebiehať asymptomaticky alebo môže spôsobovať mierne až ťažké ochorenie COVID-19.
 • Žltačka – infekčné ochorenie, ktoré poznáme aj pod názvom „choroba špinavých rúk“. Prenáša sa v podmienkach zhoršenej hygieny. Infikovaná osoba s príznakmi alebo bez príznakov ochorenia vylučuje vírus do vonkajšieho prostredia. Stolicou sa vírus vylučuje 7 až 14 dní predtým, než osoba viditeľne ochorie.
 • Salmonelová enteritída alebo salmonelóza – črevné infekčné ochorenie, vyvolávané sérotypmi poddruhu I. druhu Salmonella enterica, s výnimkou Salmonella typhi a Salmonella paratyphi A, B a C. Typickým príkladom týchto sérotypov sú Salmonella typhimurium a S. enteritidis. Celkovo existuje viac ako 2000 rôznych sérotypov, ktorých presné odlíšenie má najmä epidemiologický význam.
 • Chrípka alebo influenza – infekčné ochorenie spôsobené RNA vírusom z rodu Orthomyxoviridae. Typy vírusov chrípky sú: 
  chrípkové vírusy typu A — infikujú cicavce a vtáctvo

Chrípkové vírusy typu B a C — infikujú výhradne ľudí.

 • Ebola – vírusové ochorenie, ktoré spôsobuje vnútorné krvácanie a hemoragické horúčky. Vírus napadá ľudí a niektoré primáty. Pôvodom je filovírus ebola. Doposiaľ najväčšia epidémia s najväčším počtom úmrtí, ktorá prepukla na prelome 2013 a 2014 v západnej Afrike. V súčasnosti poznáme 5 kmeňov vírusu ebola, z nich ebola-Zair, ebola-Sudán a ebola-Bundibugyo, napádajú človeka.

Aké sú dôsledky pandémie?

 • Lokálne a hromadné šírenie nákazy
 • Straty na ľudských životoch (vrátane historických dát sú straty v miliónoch)
 • Hospodárske, ekonomické a sociálne problémy

Ďalšie informácie o tom, čo robiť v prípade pandémie, získate na horúcej linke CDC 800-CDC-INFO (800-232-4636) alebo na www.cdc.gov.

Hromadná nákaza osôb