Hromadná nákaza rastlín

Známa ako epifýtia označujúca výskyt škodlivých fyziologických odchýlok veľkého počtu jedincov rastlinného druhu na veľkých územiach, vrátane poľných kultúr. Najvýznamnejším karanténnym škodlivým organizmom je momentálne baktéria Xylella fastidiosa, ktorá má široký okruh hostiteľských rastlín (v súčasnosti sa uvádza viac ako 200 hostiteľov).

Pôvod hrozby

Nákaza je spôsobená keď sa choroboplodný zárodok presunie z jedného organizmu do druhého. Takéto riziko sa deje pri narušení biodiverzity spojené so zmenami v životnom prostredí (napr. zmena podnebia, strata biotopu, a pod.). Stupeň rizika súvisí aj s citlivosťou konkrétneho organizmu na veľkosť a rýchlosť zmeny podnebia v záujmovej oblasti čo sa bežne určuje pomocou bioklimatických modelov. 

Ďalšie informácie nájdete tu:

Výstrahy  – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Signalizačné správy pre poľné plodiny

Ďalšie aktuálne spravy pre poľnohospodárov

Výbrané karanténne choroby

Na stránke Európskej Komisie sú zverejnené aktuálne informácie o ZOZNAME hostiteľských rastlínzozname vymedzených oblastí na území EÚ a vyhlásenia tretích krajín (Declarations from Third Countries concerning the status of Xylella fastidiosa as required by Decision (EU) 2015/789).

Zoznám legislatívnych opatrení

Hromadná nákaza rastlín