Sucho

Suché obdobie nastane vtedy, keď je dlhodobejší nedostatok zrážkovej vody, podzemnej vody alebo nedostatok oboch zdrojov naraz. Sucho je považované za prírodnú katastrofu a môže sa prejavovať v teplom, ale aj chladnom období roka. 

Hydrologické sucho je charakterizované dlhodobým poklesom hladín povrchových vodných útvarov (napr. riek, jazier, nádrží) a poklesom hladín podzemných vôd. Jedným z prejavov hydrologického  sucha  je  malá  vodnosť  vodných  tokov.

Vznik rizika

Sucho vyvolávajú extrémne zmeny počasia, ale takisto aj zásahy človeka do krajiny, ktoré môžu byť na lokálnej alebo globálnej úrovni. Nedostatok zrážok v spojení so silným vetrom sú tiež zdroje, ktoré môžu viezť k suchu.

Následky

  • poškodenie krajiny a postihnutie pôdohospodárstva, ovocinárstva a lesníctva
  • dochádza ku vymieraniu živočíchov kvôli nedostatku rastlín a vedie ku rozpadu ekosystému
  • poškodzovanie kvetov rozkvitnutých ovocných stromov a strata vlhkosti vrchnej vrstvy pôdy vedie k riziku lesných požiarov
  • ohrozenie lesných porastov (vrámci SVK sa jedná o oblasti Záhoria, Podunajskej nížiny, juhu stredného Slovenska, Gemera a južnej časti východného Slovenska)
  • nedostatok zásobovania pitnej vody
  • nedostatok vody na hasenie požiarov a poľnohospodárstvo 

Zdroje údajov:  Projektu Intersucho (www.intersucho.sk).

Extrémy  – najsuchšie letá: 2015, 2013, 2011, 1952, 1947, 1928, 1904

Sucho