Závažné nehody v doprave

Ako dopravné nehody sa považujú aj nehody pri preprave nebezpečných látok. Táto oblasť je pri každom druhu dopravy riešená v súlade s medzinárodnými predpismi pre prepravu nebezpečných tovarov. 

Následky

Dopravné nehody môžu spôsobiť stratu ľudských životov a environmentálne záťaže. V prípade veľkých dopravných incidentov, vedúcich k nekontrolovateľnému šíreniu nebezpečného množstva toxickej alebo rádioaktívnej látky môže dôjsť k ohrozeniu zdravia veľkej časti obyvateľstva. Samostatnou kapitolou sú dopravné nehody, ktoré môžu vzniknúť pri preprave jadrového materiálu.

Druhy dopravných nehôd:

  • Dopravná nehoda – cestná 
  • Dopravná nehoda – lanová dráha 
  • Dopravná nehoda – letecká 
  • Dopravná nehoda – plavebná 
  • Dopravná nehoda – železničná 
Závažné nehody v doprave