Narušenie dodávok plynu veľkého rozsahu

 
Pri narušení dodávok plynu ide o tzv. krízovú situáciu v plynárenstve podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 2004/67/ES.  
 
Krízovou   situáciou podľa nariadenia 994/2010 je situácia, ktorá bude mať z následok zhoršenie stavu v dodávkach plynu alebo ohrozenie dodávok, avšak trh je naďalej schopný túto situáciu riešiť až po tretiu úroveň (stav núdze), ktorá môže znamenať prerušenie dodávky a nutnosť nasadenia netrhových nástrojov.
Narušenie dodávok plynu veľkého rozsahu