Narušenie dodávok pitnej vody veľkého rozsahu

K narušeniu dodávok pitnej vody môže dôjsť v akejkoľvek obci na území Slovenska, a to ako v oblastiach zásobovaných z verejnej vodovodnej siete, tak v obciach závislých na lokálnych zdrojoch pitnej vody, napr. studniach.

Príčiny vzniku rizika

Hlavnými príčinami môže byť dlhodobé sucho, technická porucha alebo zhoršená kvalita vody vo vodovodnej sieti. K narušeniu dodávok pitnej vody môže dôjsť aj následkom dlhodobého výpadku dodávok elektrickej energie. Dlhodobé sucho môže spôsobiť aj reguláciu podávania pitnej vody.

Dôsledky:

Nedostatok pitnej vody môže viesť hlavne k zhoršeniu hygieny, a to najmä v rómskych komunitách, v sociálne slabých rodinách alebo u osamelých, starých ľudí.  Problémy môžu mať veľké zdravotnícke a sociálne zariadenia.

Môže dôjsť k poškodeniu zdravia, dokonca až úmrtiam, spôsobeným zamoreným zdrojom pitnej vody. Zhoršenie hygienickej situácie uľahčuje vznik a šírenie chorôb a epidémií. Zároveň to ohrozuje prevádzky zdravotníckych zariadení, výroby potravín, verejného poriadku, prerušiť sa môže školská či pracovná dochádzka. Takisto sa  zvyšujú náklady na neutralizáciu a na sanáciu zdrojov pitnej vody, technologických zariadení na úpravu pitnej vody a vodovodných sietí, realizáciu náhradného alebo núdzového zásobovania pitnou vodou.

Straty vznikajú aj zastavením výroby v poľnohospodárstve a možným zvýšeným úhynom hospodárskych zvierat.

 

Narušenie dodávok pitnej vody veľkého rozsahu