Krupobitie

Prírodný jav krupobitia vie prekvapiť v lete aj na jar, býva často spojený aj s náhlou búrkou a silným dažďom. Krupobitie prichádza náhle a najčastejšie na konci horúceho dňa, nad ránom alebo poobede. Intenzita krupobitia sa líši od slabšej formy až po silnú, ktorá môže ohroziť aj život a majetok.

Vznik krupobitia

Extrémne horúce letá a podobné výkyvy počasia dokážu  spôsobiť krupobitie spojené aj so silným vetrom a búrkou.

Následky

  • poškodenie majetku (domy a vozidlá)
  • zasypanie ciest
  • poškodenie poľnohospodárstva (zničená úroda)
  • narušenie potravinovej bezpečnosti

Kým v minulých rokoch spôsobili v lete najväčšie škody záplavy a povodne, v roku 2020 bolo jednoznačne najničivejšie krupobitie, ktoré spôsobilo takmer tretinu (30,7 %) všetkých škôd v celkovej výške 666.000 eur.  

Krupobitie