Povodeň

Prírodný jav spôsobený vtedy, keď sa výrazné zvýši hladina vodného toku, či už v dôsledku náhleho zväčšenia alebo zmenšenia prietoku koryta. Ak sa voda začne vylievať  z koryta, nastáva záplava.  

Výskyt povodní 

Najčastejšie sa povodne vyskytujú na jar a v skorom lete keď sa deje viac zrážok a topí sa sneh. V lete a na jeseň dochádza aj ku konvekčným búrkam, ktoré sú spôsobené prenosom tepla, ako aj regionálnym dažďom a zvyšujú možnosť povodní. V zime vzniká povodeň v dôsledku náhleho topenia sa snehu alebo zámrzu toku.

O takzvanej „veľkej  vode“ sa hovorí v súvislosti s extrémnymi povodňami na jar a v lete roku 2010, ktoré postihli viac ako 33-tisíc obyvateľov. V roku 2020 boli v 162 vodomerných staniciach 919-krát prekročené stupne povodňovej aktivity (PA).

Vznik povodní

  • nedostatočná kapacita koryta vodného toku
  • vnútorné vody
  • zvýšenie hladiny podzemnej vody a vystúpenie podzemnej vody nad povrch terénu
  • sklon a tvar povodia
  • rozvinutosť riečnej siete
  • vegetácia
  • percento zalesnenia
  • lokalizácia lesov v povodí
  • zrážky (náhle, intenzívne dažďové ktorých úhrn presahuje 100 mm / m2 za deň alebo dlhotrvajúce dažďové trvajúce často niekoľko dní, ktorých úhrn presahuje 50-125 mm / m2). 

Aktuálne informácie o povodňovej aktivite nájdete na:
www.shmu.sk
www.povodia.sk.

Aktuálne výstrahy o povodniach sú pre verejnosť dostupné na:
Povodňové správy.

https://mpompr.svp.sk/klad.php?id=5

https://www.svp.sk/sk/uvodna-stranka/povodne/

 

Povodeň